Sprawy rodzinne rozstrzygane przed sądem, często są skomplikowane, toczą się latami i wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych. Z tego powodu wiele osób decyduje się na powierzenie ich pełnomocnikowi ustawowemu, który występuje za stronę przed sądem. Podpowiadamy, kim jest pełnomocnik i jakie czynności może wykonywać.

Kto może zostać pełnomocnikiem ustawowym w sprawach rodzinnych?

Pełnomocnik ustawowy to upoważniony reprezentant strony postępowania sądowego. Wiele osób kojarzy taką osobę jako adwokata lub radcę prawnego, który odpłatnie reprezentuje stronę przed sądem. Jednak w przypadku spraw rodzinnych, nie jest to jedyne rozwiązanie, na jakie może zdecydować się powód lub pozwany. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy pracownika Kancelarii Adwokackiej Łukasza Pyrka:

W przypadku spraw rodzinnych to, kto może zostać pełnomocnikiem strony, ustala Kodeks Postępowania Cywilnego. Zgodnie z jego przepisami strona może być reprezentowana przed sądem również przez rodzica, małżonka, rodzeństwo, zstępnych krewnych oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jeśli strona posiada w rodzinie zaufaną osobę, która chciałaby podjąć się takiego zadania, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zyskuje się wtedy pewność, że sprawą zajmie się osoba, która bardzo dobrze zna sytuację, a jednocześnie nie jest w nią zaangażowana emocjonalnie tak, jak strona postępowania. Jeśli ktoś nie może lub nie chce być reprezentowanym w sądzie przez bliską osobę, może skorzystać z pomocy prawnika, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych.

Jakie czynności może wykonywać pełnomocnik ustawowy przed sądem rodzinnym?

Pełnomocnik procesowy może wykonywać za stronę szereg czynności, do których został upoważniony. Może on wnieść pozew lub na niego odpowiedzieć, czy też kierować do sądu wnioski np. o zabezpieczenie powództwa. Ważne jest, aby odpowiednio ustalić treść pełnomocnictwa. Jeśli bowiem w jego treści nie znajdują się dodatkowe informacje, to zgodnie z art. 91 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pełnomocnik będzie mógł również zrzec się za stronę roszczenia, czy uznać powództwo strony przeciwnej. Co do zasady, jest on bowiem upoważniony do wykonywania wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych. W przypadku spraw rodzinnych zasada ta nie dotyczy tylko uznania ojcostwa, które musi nastąpić osobiście.