znak towarowy

W niniejszym artykule przedstawiamy informacje dotyczące ochrony prawnej znaku towarowego. Część prawa związana z zachowywaniem własności intelektualnej budzi wiele wątpliwości. W tym celu podsumowujemy najważniejsze wiadomości na temat znaku towarowego.

Sprawdź znak towarowy, zanim go użyjesz; zarejestruj, żeby stał się Twoją własnością

Ochrona znaku towarowego obliguje do dwóch zachowań. Po pierwsze, znak towarowy należy zgłosić w Urzędzie Patentowym oraz dołączyć wykaz towarów, dla których on obowiązuje. Po drugie, tak zgłoszony znak towarowy podlega ochronie, w związku z czym należy traktować go w sposób ostrożny, nadużywanie swobód bowiem może być przyczyną złamania prawa. Aby legalnie wykorzystywać znak towarowy, potrzebna jest zgoda właściciela.

Czym właściwie jest znak towarowy?

Znak towarowy jest unikalnym znakiem rozpoznawczym danej serii produktów lub usług, rozróżniającym je od produktów konkurencji. Znakiem towarowym jest nie tylko logo, mogą nim być np. szczególne zestawienia kolorów, dźwięk czy forma opakowania.

Cel i istota ochrony znaku handlowego

Na konkurencyjnym rynku trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez ograniczeń prawnych. Każdej marce należy się specjalny system ochronny, który zapewni równoprawne i sprawiedliwe działanie. Do takich regulacji należy ochrona znaku towarowego. Każda marka dba o swoją jakość i indywidualny charakter, a znak towarowy umożliwia jej rozpoznawanie i kojarzenie. Jeśli nieuczciwy sprzedawca chce zwiększyć efekty sprzedaży i w tym celu świadomie kreuje mylne skojarzenia jego usługi ze znaną marką – bez wątpienia takie zachowanie jest kradzieżą własności intelektualnej. W takich właśnie sytuacjach na straży stoi prawo własności przemysłowej.

Nadużycia prawa

Bardzo częstym nadużyciem w tym zakresie jest nieautoryzowane użycie znaku handlowego, polegające na stosowaniu znaków do złudzenia przypominających znane marki. Zdarza się również, że takie pomyłki następują na skutek nieświadomości, dlatego zawsze warto dokładnie sprawdzić dostępność wybranego znaku.

Gdy ktoś złamał moje prawo wyłączności

Możemy walczyć o swoje prawa wyłącznie wtedy, gdy nasz znak jest zarejestrowany, o czym wspominaliśmy powyżej. Co więcej, w przypadku nielegalnego wykorzystania naszego znaku handlowego możemy również ubiegać się o odszkodowanie.

Niejednoznaczne prawo do własności

Ciekawą kwestią są marki, których nazwa zawiera słowo funkcjonujące jako opis ogólnej klasy gatunkowej. Wówczas własność jest ograniczona.

Zakazane znaki

W szczególnych przypadkach nie jest możliwe zarejestrowanie nowego oznaczenia. Dzieje się tak, jeśli np.:

  • oznaczenie zawiera nazwę Rzeczypospolitej Polskiej, jej symbole oraz herby poszczególnych miast i inne znaki państwowe
  • oznaczenie zawiera symbole religijne, patriotyczne itd.
  • oznaczenie zawiera nazwę powszechnie znaną i używaną, np. szczególnie powszechne imię i nazwisko

Jak długo trwa ochrona?

Prawo ochronne obowiązuje przez dziesięć lat od momentu zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. Jeśli chcemy przedłużyć okres ochrony, powinniśmy dokonać ponownego zgłoszenia przed upływem określonego terminu. Prawo ma charakter zarówno czasowy, jak i terytorialny.

Przekazywanie praw własności

Prawo ochronne znaku handlowego podlega dziedziczeniu, można również upoważnić inną osobę do używania go, udzielając licencji.