kobieta w maseczce

Obecne, trudne zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki czasy wymagają przedsięwzięcia dodatkowych, specjalnych kroków, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli a w szczególności pracowników. Pomimo wielu restrykcji i ograniczonej swobody muszą wykonywać swoje zawodowe obowiązki. To wiąże się z obowiązkami, jakie zostały nałożone na pracodawców. Już wcześniej pracodawca miał nadrzędny obowiązek ochrony zdrowia oraz życia swoich pracowników, a epidemia Koronawirusa jeszcze bardziej wzmaga ten obowiązek i wymusza uwzględnienie dodatkowych kroków, które na celu mają stworzenie bezpiecznego środowiska do pracy. Poniżej przedstawione są obowiązki, jakie nałożone zostały na pracodawców w związku z nieustającą epidemią.

Obowiązki związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy 

Zgodnie z prawem, to pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie pracownika świadczącego pracę. Wiele dodatkowych obostrzeń i regulacji nie jest sztywno zdefiniowana, gdyż w głównej mierze zależy to od indywidualnych potrzeb i sytuacji danego przedsiębiorstwa – jego lokalizacji, specyfiki świadczonej pracy, wielkości zasobów ludzkich, a także wielu innych. Niemniej jednak zalecenia Sanepidu są wiążące dla wszystkich przedsiębiorstw – mowa tu głównie o obowiązku dezynfekcji rąk, a także zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy pracownikami świadczącymi pracę. Owa dezynfekcja rąk powinna się odbywać za pomocą środków, które są stworzone na bazie alkoholu. O ile specyfika firmy umożliwia taki ruch, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia pracodawcy polecenie pracy zdalnej. W takiej sytuacji pracownik musi dostosować się do takiego służbowego polecenia i świadczyć pracę w trybie pracy z domu. 

Obowiązki i prawa w związku z podejrzeniem ogniska koronawirusa w zakładzie pracy

Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia obowiązkowej kontroli temperatury każdego pracownika. Pracodawca nie ma jednak prawa skierowania pracownika na badania lekarskie, jeśli pracownik nie wyrazi takiej zgody. Jest to wiążące zarówno w przypadku widocznych objawów choroby, jak i podejrzenia związanego z przybyciem pracownika z miejsca o podwyższonym ryzyku zakażenia. Pracodawca nie ma również podstaw do wysłania takiego pracownika na przymusowy urlop, wciąż jednak jest w mocy wydać polecenie pracy zdalnej, co zminimalizuje ryzyko potencjalnego zakażenia reszty zakładu pracy. Obowiązkiem pracownika natomiast, w przypadku odkrycia ogniska koronawirusa jest natychmiastowe zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która będzie mogła kontynuować procedurę przymusowego wysłania pracowników na kwarantannę. 

Co grozi przedsiębiorcy niestosującemu się do obowiązków?

Jeśli pracodawca nie zapewni stosownych środków bezpieczeństwa i nie zadba o odpowiednią higienę pracy, może zostać ukarany grzywną od 1.000 do 30.000 złotych, w zależności od skali zaniedbania. Tego typu kary mogą zostać wymierzone na wniosek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Więcej informacji o obowiązkach pracodawcy podczas pandemii koronawirusa dowiesz się ze strony warszawskiego adwokata od prawa pracy.