wypowiedzenie

Częstym problemem podczas zmiany pracy jest to, jak należy wypowiedzieć umowę o pracę. Musimy być świadomi, że z wypowiedzeniem wiążą się określone i obligatoryjne terminy, których musimy przestrzegać. Ponieważ wszystkie formalności mogą sprawiać kłopot, w poniższym artykule odpowiadamy na najtrudniejsze pytania. Wyjaśniamy, jak należy złożyć wypowiedzenie oraz w jakim terminie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Przede wszystkim musimy wiedzieć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest zróżnicowany. Zależy od okresu zatrudnienia pracownika. Może wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy i wylicza się go w następujący sposób:

  • 2 tygodnie wypowiedzenia obowiązują pracownika, który był zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy.
  • 1 miesiąc wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który był zatrudniony na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  • 3 miesiące wypowiedzenia obowiązują pracownika, który był zatrudniony na okres dłuższy niż 3 lata.

Przy czym należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia wlicza się także czas przepracowany u poprzedniego pracodawcy.

Co więcej, obliczany w ten sposób czas stażu, który warunkuje długość okresu wypowiedzenia, jest również sumą samego okresu wypowiedzenia. Ten czas zatem liczymy do momentu aż pracownik przestanie pracować u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Inaczej sytuacja wygląda, gdy chcemy rozwiązać umowę zawartą na okres próbny. Wówczas okres wypowiedzenia jest znacznie krótszy i wynosi od 3 dni do 2 tygodni. Wyliczamy go następująco:

  • 3 dni wypowiedzenia obowiązują pracownika, który był zatrudniony na okres próbny do 2 tygodni.
  • 1 tydzień wypowiedzenia obowiązuje pracownika, który był zatrudniony na okres próbny powyżej 2 tygodni.
  • 2 tygodnie wypowiedzenia obowiązują pracownika, który był zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony wypowiedzenie możemy złożyć tylko wtedy, gdy zostaliśmy zatrudnieni na okres przekraczający 6 miesięcy. W tej sytuacji obowiązuje nas 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.