wynagrodzenie

Bardzo częstym problemem wielu pracodawców jest odwlekanie wypłat pracowników. Jeżeli pracujesz w firmie, w której Twój przełożony ma kłopot z wypłacaniem wynagrodzenia na czas, dowiedz się, jak poradzić sobie z problemem. Czy otrzymywanie wypłaty z opóźnieniem jest na porządku dziennym? Czy można domagać się terminowego wynagrodzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie?

Wynagrodzenie zgodnie z prawem

Regulowanie wypłat określa Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami w nim zawartymi wypłat dokonuje się w dokładnie ustalonym w umowie terminie. Jeżeli w danym miesiącu termin ten przypada nie przypada na dzień roboczy lub jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno zostać uiszczone wcześniej, np. przed weekendem. Cała procedura wypłacania wynagrodzeń pracownikom musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa pracy oraz regulaminu pracy. Robisz nadgodziny? Sprawdź, jak rozliczyć nadliczbowe godziny pracy.

Jeśli pracodawca nie spełnia obowiązku…

Kodeks pracy mówi również o godnym wynagrodzeniu. W tym rozumieniu każda wypłata powinna być zgodna z ustaleniami i terminowa. Wszelkie odstępstwa od tego obowiązku są traktowane jako wykroczenie i podlegają karze grzywny (która waha się od 1 do 30 tysięcy złotych).

Co powinien zrobić bezradny pracownik?

Wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem, który może poczynić zaniepokojony pracownik, jest ponaglenie pracodawcy do zapłaty. W tym celu wysyłamy do niego wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia. W wezwaniu podajemy szczegółowe dane wraz z informacją określającą żądany przez nas termin uregulowania zaległości.

Państwowa Inspekcja Pracy

Jeżeli powyższe czynności nie przyniosą żadnego skutku, powinniśmy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która skontroluje przestrzeganie przez pracodawcę zawartych w umowie obowiązków.

Sprawa sądowa

Ostatecznym rozwiązaniem jest dochodzenie swoich praw drogą sądową. Aby rozprawa przyniosła oczekiwane rezultaty, niezbędne będą dowody w sprawie.