nadgodziny

Twój pracodawca wymaga sumienności i poświęcenia, a od jakiegoś czasu jest mnóstwo pracy i codziennie zostajesz po godzinach? A może masz taki nakład pracy, że niemożliwe jest wykonanie wszystkich zadań w ciągu 8 godzin dziennie? Nabijasz nadgodziny, a Twój przełożony nie okazuje chęci wynagrodzenia Ci tego? A może sam jesteś pracodawcą, Twój zespół codziennie pracuje do godzin wieczornych i nie wiesz, jak się rozliczyć? Zapraszamy do lektury!

Czy pracownik może domagać się rozliczenia godzin nadliczbowych?

Sprawę reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z nim każda praca wykonywana ponad obowiązujące normy czasu pracy (zawarte w umowie) oraz ponad przedłużony wymiar dobowego czasu pracy jest pracą w tzw. godzinach nadliczbowych. Według Kodeksu pracy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy) za każdą nadliczbową godzinę pracy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (oprócz ustalonego w umowie wynagrodzenia podstawowego). Jest ono rozliczane zgodnie z przepisami:

1) 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

2) 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w punkcie 1.

Nadliczbowy czas pracy można również odebrać w postaci wolnych dni w tym samym wymiarze czasu.

Jak walczyć o należne wynagrodzenie?

Powyższe ustalenia są chronione prawnie, w związku z czym pracownik może dochodzić swoich praw w przypadku niewywiązywania się z nich pracodawcy. Swoich należności można również bronić drogą sądową, jeśli pracodawca nie reaguje na upomnienie. Warunkiem przy takim rozwiązaniu jest udowodnienie przepracowanych godzin pracy – zadanie to spoczywa na pracowniku. Czas na ubieganie się zaległego wynagrodzenia wynosi 3 lata, po tym czasie sprawa staje się przedawniona.

Sprawdź, jak prawo reguluje termin wypłacania wynagrodzeń.