Wysokość alimentów nie musi być stała – w jakich sytuacjach możliwe jest ich zwiększenie lub zmniejszenie?

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenie, które wynika głównie z pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Najczęściej alimenty wypłacane są przez rodziców na dzieci, ale również może być to świadczenie na rzecz byłego małżonka czy nawet rodzica. W ich ustaleniu może pomóc kancelaria adwokacka występująca w imieniu osoby wnioskującej o alimenty.

Raz ustalona wysokość alimentów nie musi jednak obowiązywać przez cały czas. Może ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

Jak wyznacza się wysokość alimentów?

Przepisami regulującymi zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych w Polsce jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz jego kolejne nowelizacje. Zasady dokładnie prezentuje „Dział III – Obowiązek alimentacyjny”.

W ich interpretacji może pomóc nam także adwokat, z którego pomocy można skorzystać wtedy, gdy chcemy zmienić wysokość świadczenia. Porady w tym zakresie oferuje między innymi Kancelaria Adwokacka Sylwii Bartoszuk.

Zgodnie z podstawą prawną rodzice powinni wypłacać alimenty względem dziecka, które nie może jeszcze utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka są wystarczające do pokrycia kosztów jego utrzymania i wychowania. Przepisy nie wskazują jednak dokładnie, jak długo należy płacić alimenty, a także jaka ma być ich dokładna wysokość.

Do ustalenia wysokości alimentów pod uwagę bierze się:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka
  • możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica

Nie istnieje zatem żaden cennik, na podstawie którego można określić wysokość alimentów. Nie może także przewidzieć ich adwokat. Ich wymiar jest określany w trakcie rozprawy sądowej, biorąc pod uwagę wiek dziecka, jego stan zdrowia, tryb nauczania, zainteresowania, stopę życiową, a także szereg innych czynników.

Każda kancelaria adwokacka może jednak pomóc swojemu klientowi w wyznaczeniu przybliżonej wysokości alimentów, a także wtedy, gdy chodzi o zmianę ich wysokości.

Kiedy można zmienić wysokość alimentów?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, alimenty nie muszą mieć stale takiej samej wysokości. Przepisy wskazują, że „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Z pytaniami o ich zmianę do adwokatów zwracają się zarówno rodzice reprezentujący dzieci, na które zasądzone jest świadczenie, jak i rodzice zobowiązani do płatności. Ci pierwsi najczęściej wnioskują o podwyższenie alimentów, z kolei ci drudzy chcą je zmniejszyć.

Sprawę o obniżenie albo o podwyższenie alimentów może złożyć każdy, o ile został w przeszłości wydany wyrok ustalający wysokość tego świadczenia. Kancelaria adwokacka wskaże jednak, że do zmiany wysokości alimentów musza zajść zmiany dotyczące wspomnianych już zdolności majątkowych lub zarobkowych stron albo dotyczące uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Zmiany te muszą być także istotne i trwałe, a także poparte dowodami.

Zmniejszenie wysokości alimentów – powody

Przykładowo, adwokat w imieniu klienta może wnioskować o obniżenie wysokości alimentów wtedy, gdy zobowiązany do ich płatności stracił pracę lub jego dochody znacznie się zmniejszyły, gdy założył nową rodzinę i zwiększyły się jego koszty, gdy pogorszył się jego stan zdrowia, co doprowadziło do gorszej sytuacji finansowej.

Także o zmniejszenie wysokości alimentów można wnioskować wtedy, gdy dziecko otrzymało wysoki spadek, darowiznę, podjęło stałą pracę zarobkową.

Zwiększenie wysokości alimentów – powody

Z kolei przesłankami do podwyższenia wysokości alimentów mogą być zwiększone potrzeby dziecka związane z jego wiekiem – starsze dzieci mają większe, a tym samym droższe potrzeby.

Mogą one dotyczyć między innymi nauki, zainteresowań, podróży, ale też mogą być związane ze stanem zdrowia dziecka.