prawo budowlane

Lata 2015-2016 przyniosły wiele istotnych zmian w Prawie budowlanym. Przyjrzyjmy się najistotniejszym dla inwestorów aspektom nowelizacji, czyli tym, które wypływają bezpośrednio na sytuację osób podejmujących się budowy nieruchomości.

Budowanie na podstawie zgłoszenia

Najważniejszą z punktu widzenia inwestora zmianą w prawie budowlanym z 2015 roku jest zniesienie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach. Jeżeli obszar oddziaływania planowanej budowy znajduje się w całości na działkach, dla których został zaprojektowany, można rozpoczynać prace wyłącznie na podstawie zgłoszenia – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa RIBET.

Dodatkowym uproszczeniem procedur jest zniesienie obowiązku załączania do projektu oświadczeń dostawców mediów. Oznacza to, że do zgłoszenia budowy nie są już konieczne warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Krótsze oczekiwanie na zgody

Rozpoczęcie prac budowlanych rozpoczyna się więc na podstawie milczącej zgody, jeżeli inwestor nie otrzyma sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia budowy. Kolejną nowością jest brak konieczności zgłaszania rozpoczęcia robót z tygodniowym wyprzedzeniem. Znacznemu skróceniu, bo z 21 do 14 dni, uległ także okres oczekiwania na zgodę użytkowania nowo powstałego budynku.

Opłata legalizacyjna za samowolę

Zmiany zaszły także w kwestiach dotyczących samowoli budowlanej. Według nowego prawa budowlanego, opłata legalizacyjna może zostać, na specjalny wniosek rozłożona na raty lub nawet całkowicie umorzona. Nie zmienia się natomiast sama wysokość opłaty legalizacyjnej, czy same wymogi stawiane inwestorom w tym obszarze.

Zasadniczym celem nowelizacji Prawa budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowy przez redukcję formalności oraz skrócenie terminów oczekiwania na kolejne decyzje.