Z zagadnieniami prawa cywilnego można spotkać się na każdym kroku. Dotyczą one między innymi wszelkiego rodzaju zawieranych umów – pisemnych czy ustnych, w tym transakcji zakupu i sprzedaży. Niestety niekiedy między stronami tych umów dochodzi do nieporozumień. W innych sytuacjach pojawiają się problemy z poprawnym sporządzeniem treści dokumentów. Wtedy nieoceniona okazuje się pomoc adwokata.

Prawo cywilne – co to takiego?

Prawo cywilne, a inaczej ius civile, to jedna z najistotniejszych gałęzi prawa. To właśnie ono obejmuje zbiór norm i przepisów, które regulują stosunki między osobami prywatnymi. Ta dziedzina prawa dzieli się na część ogólną, prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe oraz rodzinne.

Prawo cywilne to cały zbiór przepisów, które dotyczą niemal wszystkich sfer życia człowieka. Ich znajomość oraz umiejętność interpretacji wymagają rozległej wiedzy, a przede wszystkim szczegółowej znajomości Kodeksu cywilnego. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści zawieranych umów najlepiej zwrócić się do doświadczonego adwokata – mówi specjalista z Kancelarii Adwokackiej Łukasza Opalińskiego.

Prawo cywilne – w czym może pomóc adwokat?

Z prawem cywilnym można spotkać się np. w sytuacji wynajmu nieruchomości. Zawierane są wtedy stosowne umowy, które dokładnie określają warunki najmu lub dzierżawy. To bardzo ważne, aby treść takiego dokumentu była sporządzona skrupulatnie i w oparciu o obowiązujące przepisy. W przeciwnym razie umowa może okazać się nieważna.

Prawo cywilne obejmuje także umowy ubezpieczenia. Zdarza się, że osoba, która podlega ochronie ubezpieczeniowej, musi dochodzić swoich praw dotyczących wypłaty odszkodowania. Sprawa taka załatwiana jest zazwyczaj poprzez porozumienie między stronami, ale niekiedy spór trafia przed sąd. Wówczas nie obejdzie się bez adwokata, który będzie reprezentował swojego klienta i pomoże w uzyskaniu korzystnego wyroku.

Adwokat może zająć się także szeregiem spraw dotyczących nieruchomości. Pomoże także podczas negocjacji mających zakończyć się podziałem majątku czy masy spadkowej. Jest on osobą, która poprowadzi sprawę spadkową oraz pomoże podczas windykacji należności.

Do zadań adwokata należy także opiniowanie umów, które mają zostać zawarte przez strony. Korzystając z jego usług, można też liczyć, że będą one korzystne dla interesów jego klienta. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową adwokat zajmie się sporządzeniem pozwu oraz pisma procesowego.