dziedziczenie długow

Zapewne każdy z nas marzył, aby otrzymać w spadku mnóstwo pieniędzy, cenne rzeczy materialne, dom lub działkę, a najlepiej wyspę, na której w przyszłości mógł się osiedlić. Gorzej, jeżeli mielibyśmy odziedziczyć po kimś… długi. Co w takiej sytuacji zrobić? Jakie są zasady dziedziczenia długów?

Koniec z nieświadomym dziedziczeniem długów zmarłego

W 2015 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące postępowania spadkowego. Dzięki nim nie trzeba już zgłaszać sądowi, że nie będziemy brać odpowiedzialności za długi, często nieznanego lub dawno zapomnianego, krewnego. Jednym zdaniem – koniec z przypadkowym dziedziczeniem długów.

Nowelizacja kodeksu cywilnego oraz postępowania cywilnego zakłada, że spadkobierca odpowiada za długi jedynie do wysokości przejętego majątku, czyli „z dobrodziejstwem inwentarza”. Oświadczenie potrzebne jest w przypadku chęci przejęcia spadku wprost lub jego całkowitego odrzucenia – należy je złożyć w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia informacji o spadku. Dzięki temu spadkobiercy są chronieni przed przyjęciem długów, o których istnieniu bardzo często nie są w ogóle świadomi – zauważa Marian Piasecki – komornik sądowy, który prowadzi Kancelarię Komorniczą w Tarnowie.

W jaki sposób sporządzić spis majątku spadkodawcy?

Zmianie uległy również zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Obecnie spadkobiercy sami mogą składać wykaz inwentarza w sądzie lub u notariusza. Wzór ustalony przez ministra sprawiedliwości jest dostępny w sądach rejonowych, okręgowych i ich wydziałach, na stronach internetowych tych sądów oraz u notariusza. Zaoszczędzi to spadkobiercom co najmniej kilka tysięcy złotych, ponieważ dotychczas majątek ustalał komornik, a spis inwentarza z pomocą rzeczoznawców generował wysokie koszty. Po otrzymaniu wykazu sąd zarządza ogłoszenie o założeniu wykazu, dzięki czemu dostęp do niego ma również wierzyciel, który może go zakwestionować i złożyć do sądu wniosek o wydanie postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza.

Nowe przepisy są bardzo korzystne zarówno dla spadkobierców, ponieważ chronią ich przed dziedziczeniem długów wprost, jak i dla wierzycieli, którzy posiadają swoje narzędzia do zabezpieczenia swoich praw.