W ramach spadku nie tylko otrzymuje się dobra materialne, ale często także długi. Nie musi to wcale wynikać ze złych intencji krewnego i jego nieprzyjemnego charakteru, lecz chociażby z okoliczności. Jeśli osoba zmarła zaciągnęła kredyt, którego za życia nie udało jej się spłacić, obowiązek ten spada na jego najbliższych. Prawo spadkowe reguluje zasady dziedziczenia, dzięki czemu pozostają one jasne i pozwalają na uniknięcie nieścisłości.

Testament czy ustawa – zasady dziedziczenia

Jeśli zmarły nie sporządził za życia testamentu, jego majątek dziedziczony jest według ustawy prawa spadkowego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku odrzucenia przez spadkobierców testamentowych prawa do spadku. Wówczas majątek dziedziczony jest przez spadkobierców ustawowych.

Zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności znajdują się małżonkowie i dzieci. Każdemu z nich przypada taka sama część majątku. Jeżeli spadkodawca nie posiadał dzieci, do majątku powoływany jest małżonek oraz jego rodzice. Jeszcze inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku partnerstwa. Jeżeli spadkodawca utrzymywał związek nieformalny, spadkowi w pierwszej kolejności podlegają jego dzieci i rodzice.

Jak przyjąć lub odrzucić spadek?

Spadkobierca ma dwie możliwości – przyjąć spadek lub go odrzucić. Odpowiednie oświadczenie odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku można złożyć w sądzie lub u notariusza. Na podjęcie decyzji ma 6 miesięcy od momentu poznania tytułu swojego powołania. W przypadku niezrezygnowania ze spadku w wyznaczonym do tego okresie, nabywa go z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli także wszelkimi możliwymi długami. Może się jednak zdarzyć tak, że wierzyciele wystąpią do sądu przeciwko spadkobiercy o długi spadkodawcy. Wówczas, mimo dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, sąd może zasądzić żądaną kwotę na rzecz wierzyciela. Na etapie komorniczym przedstawia się, że spadek dziedziczony jest z dobrodziejstwem inwentarza, w skutek którego spadkobierca zmuszony jest o spłacenie zobowiązania do wartości odziedziczonego majątku, zwanego także aktywą. Płatności podlegają także koszty sądowe, w tym koszty procesowe w postępowaniu sądowym.

Postępowanie spadkowe – czy jest obowiązkowe?

Postępowanie spadkowe nie zawsze jest konieczne. Przeprowadzane jest w momencie, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości, obligacje, środki na rachunkach bankowych lub ruchomości, których zmarły był właścicielem. Bez postanowienia o nabyciu spadku nie można nimi rozporządzać, nawet jeśli w świetle prawa jest się spadkobiercą. Postępowanie przeprowadza się więc w celu potwierdzenia nabycia spadku.

Adwokat z kancelarii adwokackiej Olgi Zubrzyckiej – Staniczek, wyjaśnia: Prawo spadkowe bywa zawiłe dla osób, które na co dzień nie mają styczności z tego rodzaju tematyką. Powiązania rodzinne stanowią wówczas ogromną rolę. To one sprawiają, że dana osoba otrzymuje spadek. Prawo spadkowe reguluje zasady dziedziczenia, klarując sytuację podziału majątku po zmarłym.

Kwestie spadkowe nie należą do łatwych. Warto jednak zainteresować się tą tematyką, aby oszczędzić bliskim problemów w przyszłości. Rozsądnym rozwiązaniem jest rozmowa z prawnikiem, który przybliży najważniejsze procedury i zaproponuje odpowiednie rozwiązania.