zachowek porady prawne

Zachowek jest część spadku, który należy się osobom najbliższym zmarłemu – również jeżeli zostały one pominięte w testamencie. Po śmierci spadkodawcy, spadek ulega otwarciu, a spadkobiercy nabywają prawa do majątku spadkowego. Dokumentem, który decyduje o powołaniu do spadku jest testament lub ustawa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w pierwszej kolejności do spadku uprawnione są dzieci oraz małżonek spadkodawcy, którzy dziedziczą w równych częściach.

Czynności związane z przyznaniem zachowku

Staranie się o zachowek umożliwia pisemna ugoda dotycząca zapłaty zachowku lub pozew o zapłatę zachowku złożony do sądu. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy istnieje szansa przyznania zachowku. W tym celu dokonuje się wyliczenia, uwzględniając wartość udzielonych przez spadkodawcę darowizn oraz zapisów windykacyjnych. Wartość ta wyliczana jest zgodnie ze stanem z chwili ich dokonania, ale wedle cen z chwili ustalenia zachowku. Należy jednak pamiętać, że takie darowizny dla osób, które nie są spadkobiercami, dolicza się, o ile nie nastąpiły one nie wcześniej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.

Natomiast w przypadku darowizn zapisanych na rzecz spadkodawców, nie obowiązuje żaden termin. Jeżeli wyliczenia dotyczące wysokości zachowku przekroczyły wartość majątku zapisanego w spadku, uprawniony ma prawo domagać się wyrównania.

Następnym krokiem w przypadku ubiegania się o zachowek jest wyliczenie udziału przypadającego uprawnionemu do zachowku. Jeśli doszło do dziedziczenia ustawowego, pod uwagę brani są wszyscy spadkobiercy. Warto jednak pamiętać, że od pozwu złożonego o zachowek należy odliczyć opłatę równą 5% wartości przedmiotu sporu i zaokrągla się ją w górę, do pełnego złotego.

Dlaczego warto starać się o zachowek?

Niedopatrzenie lub inna wola spadkodawcy sprawia, że prawo do zachowku staje się w późniejszym czasie efektem spornym między spadkobiercami. O prawo do zachowku może starać się najbliższa rodzina, która została pominięta w testamencie i należy w tym wypadku starać się o takie prawo poprzez odpowiedni wniosek skierowany do sądu.

Jak mówi adwokat z Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Robaszkiewicza „De Iure”:

Zachowek stanowi określony kwotowo ułamek udziału w prawie spadkowym. Jeżeli z jakichś powodów udział najbliższych spadkobiorców nie został uwzględniony przez spadkodawcę, należy dochodzić swoich praw poprzez drogę sądową.

Aby starać się o zachowek, należy skorzystać z porady profesjonalnego adwokata, który doradzi i pomoże podjąć odpowiednie kroki w celu uzyskania zachowku. Decydując się na wybór adwokata, zaleca się, aby zwrócić uwagę na doświadczenie w świadczeniu podobnych usług, co znacznie usprawni podjętą współpracę i rozwiązanie problemu.