oswiadczenie o przyjeciu spadku

Spadek można przyjąć lub odrzucić. Treść takiego oświadczenia nie jest skomplikowana i wystarczy tylko zawrzeć w nim kilka istotnych zdań. Dzięki temu osoba przyjmująca spadek godzi się na jego przyjęcie i może otrzymać wszystkie z przypisanych jej aktywów. Oświadczenie o przyjęciu spadku można napisać samodzielnie lub skorzystać z usług prawnika. Jak najlepiej to zrobić?

Przykładowa treść oświadczenia o przyjęciu spadku

W takim zapisie wymagane jest uzasadnienie, w którym spadkobierca oświadcza, że nie wie o  pozostawionym testamencie lub też wskazuje pozostałe osoby uprawnione do spadku.  Oświadczenie musi zawierać dane osoby zmarłej oraz akt jej zgonu.

Przykładowa treść oświadczenia o przyjęciu spadku może brzmieć: „Ja niżej podpisany oświadczam, że spadek po zmarłym dnia … w … ostatnio zamieszkałej w … przyjmuję wprost (lub z dobrodziejstwem inwentarza).

Poza wnioskodawcą do kręgu spadkobierców ustawowych należą:

…, zam. …

…, zam. …

Według informacji uzyskanych przez wnioskodawcę zmarły/ła nie pozostawił/ła testamentu.

Podpis wnioskodawcy

Adresatem pisma jest sąd, a na początku zapisu trzeba także zawrzeć kompletne dane spadkobiercy.

 – W celu stworzenia poprawnego oświadczenia warto skorzystać z pomocy prawnej. Doświadczony adwokat sprawnie napisze pismo z zachowaniem wszystkich zasad ogólnych oraz odpowiednich do konkretnej sytuacji. Warto także pamiętać o kwestii ewentualnego odrzucenia spadku, który może zawierać niechciane przez spadkobierców długi

informuje pracownik Kancelarii Adwokackiej ARL z Legnicy.

Jakie konsekwencje prawne ma brak złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma konsekwencje w postaci automatycznego nabycia spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca dziedziczy zarówno korzyści majątkowe jak i długi zmarłego. Długi dziedziczone są jednak tylko do wysokości określonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości spadku. Jeśli doszło do postępowania egzekucyjnego, Legnica jest terenem, w którym można liczyć na profesjonalną pomoc kancelarii ARL.

Ile czasu wnioskodawca ma na przedstawienie oświadczenia?

Stosowne oświadczenie należy złożyć w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim prawie do spadku. Po tym czasie zgodnie z prawe spadkobierca nie ma możliwości przywrócenia możliwości odrzucenia spadku. W przypadku, kiedy po śmierci spadkodawcy trwa stan niepewności co do prawa do spadku, okres ten może się jednak wydłużyć. 

W zakres dziedziczonego majątku lub długów wchodzą czasami także zaległości składkowe. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie pokrycia zaległości jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od dnia dostarczenia odpisu decyzji.

Wszelkie nieścisłości należy rozwiązać, konsultując się z prawnikiem. Warto pamiętać, że spadek może być także przyjęty tylko częściowo lub częściowy odrzucony.