testament

Śmierć bliskiej osoby zwykle jest dla nas dużym przeżyciem emocjonalnym. Kiedy jednak ochłoniemy po tym bolesnym doświadczeniu, wówczas należy zająć się sprawami bardziej przyziemnymi, takimi jak dziedziczenie.

Jak przebiega dziedziczenie ustawowe?

Przepisy gwarantują, że po śmierci bliskiej osoby spadek przypada w udziale jego najbliższym. W pierwszej kolejności do dziedziczenia są zstępni spadkodawcy oraz małżonek spadkodawcy. Jeżeli nie ma takich osób, to dziedziczyć może może małżonek, małżonek z rodzicami, rodzice lub rodzeństwo. Warto podkreślić, że dziedziczenie ustawowe dotyczy wyłącznie sytuacji, jeżeli spadkodawca nie zostawił testamentu. Każdy ma bowiem możliwość dowolnego rozporządzania posiadanymi przez siebie dobrami. Realizacją testamentu może zająć się notariusz Mikołów – jeżeli testament został u niego zdeponowany za życia spadkodawcy.

O czym pamiętać przy dziedziczeniu ustawowym?

Po śmierci najbliższej osoby mamy zwykle wiele spraw do załatwienia, a nie należą one do łatwych, gdyż wiążą się z dużym obciążeniem emocjonalnym. Warto jednak pamiętać o tym, by sprawami spadkowymi zająć się przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jeżeli jesteśmy pewni, że nie posiadał on długów, a spadkobierca jest jeden, wówczas nie musimy podejmować żadnych działań, a po sześciu miesiącach spadek przejdzie na nas. Jeżeli spadkobierców jest więcej i należy spadek podzielić, wówczas musimy wnieść sprawę do sądu.

Dziedziczenie długów

Jeśli nie wiemy, czy majątek zmarłego nie był obciążony długami, wówczas warto zastanowić się nad odrzuceniem spadku lub jego przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza. Dzięki przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jesteśmy chronieni przed koniecznością spłaty długów z własnego majątku. Odpowiadamy bowiem za długi spadkodawcy, ale tylko do wysokości majątku, jaki odziedziczyliśmy po zmarłym. Dzięki temu ochronimy swój własny majątek. Pamiętać należy o tym, by oświadczenia dotyczące odrzucenia lub przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza złożyć przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy.