Śmierć osoby bliskiej jest zawsze traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Często jednak to nie jedyna przykra sytuacja, z którą przyjdzie się nam zmierzyć, kiedy to ktoś bliski odejdzie z naszej rodziny. W niektórych sytuacjach jest to dopiero początek szeregu problemów oraz nieprzyjemnych sytuacji, związanych z niemożnością pogodzenia się członków rodziny co do podziału nieruchomości, którą pozostawił po sobie zmarły w testamencie. Często w takich sytuacjach konieczny będzie adwokat. W Warszawie, ze względu na bardzo duże rozmiary tego miasta, znajduje się wielu prawników, którzy specjalizują się w sprawach związanych z podziałem spadków.

Sprawy spadkowe – czy zawsze są konieczne?

Konflikty na tle spadku wybuchają najczęściej między członkami najbliższej rodziny zmarłego. Zanim jednak zostanie wszczęta sprawa o podział spadku, zainteresowani mogą skorzystać z różnych form pomocy, dzięki którym mogą dojść do wzajemnego porozumienia. Pierwszym, najbardziej podstawowym sposobem dojścia do porozumienia, jest spokojna rozmowa w cztery oczy. Często podział spadku następuje w atmosferze napięcia, które jest spowodowane śmiercią osoby bliskiej. Spokojna rozmowa pozwoli na wzajemną wymianę argumentów, a może nawet zażegna konflikt między spadkobiercami. W przypadku, kiedy rozmowa wzbudza zbyt wiele emocji – warto skorzystać z pomocy mediatora. Jeżeli jednak nawet mediacje nie są w stanie zażegnać powstałego między spadkobiercami konfliktu – o podziale nieruchomości będzie musiał zadecydować sąd.

Odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku – kiedy jest możliwe?

Jeżeli mamy potwierdzone informacje o tym, że na nieruchomości bądź na całym spadku spoczywają jakiekolwiek długi, najlepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku. Jest to również jedno z rozwiązań w przypadku poważnego konfliktu spadkowego w rodzinie. W momencie, kiedy odrzucenie części spadku następuje u jednej ze stron, przyjęcie spadku w całości następuje u drugiej strony. W ten sposób spadek zostaje przejęty tylko przez jedną stronę konfliktu, przy czym rekompensuje ona, finansowo lub we wcześniej ustalony przez obie strony sposób, stronie poszkodowanej. Musimy również wiedzieć, że w przypadku, kiedy odrzucimy spadek, a inni ustawowi spadkobiercy nie istnieją bądź nie żyją, spadek przechodzi na nasze dzieci. Jeżeli na spadku ciążą długi, one także muszą taki spadek odrzucić. W przypadku, kiedy dzieci nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, za zgodą sądu rodzinnego możemy to zrobić my.

Podważenie testamentu – kiedy warto?

Podważenie testamentu może nastąpić dopiero, kiedy konflikt między spadkobiercami przeniósł się już do sądu. Jakie rodzaje testamentów można podważyć? W prawie polskim przewiduje się dwa rodzaje testamentów – sporządzany pisemnie (własnoręcznie), notarialnie oraz testament ustny. Podważenie testamentu jest możliwe oby tych przypadkach. Często jest tak, że strona, która decyduje się na ten krok prawny, łamie zasady obyczajowe, mówiące o tym, że o zmarłych nie wypada mówić źle. Dlaczego? Ponieważ aby podważyć ważność testamentu, należy udowodnić, że w chwili jego sporządzania, spadkodawca był niepoczytalny. Dlatego najtrudniej podważyć testament notarialny, a najłatwiej testament ustny oraz sporządzany własnoręcznie.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – jak sobie radzić, kiedy zostaliśmy pominięci?

Sprawy tego typu najczęściej są bezpośrednio połączone z zachowkiem. Czym jest zachowek? Jest to jedna z form ochrony spadkobierców, którzy zostali pominięci przez spadkodawcę, a nie ma wątpliwości co do tego, że tym osobom należy się pewna część spadku. Sprawy o zachowek dotyczą najczęściej małżonków, dzieci oraz najbliższych krewnych zmarłego. Osoby te mogą ubiegać się o część spadku, nawet jeśli nie zostały wspomniane w testamencie, ponieważ często są w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że w znacznym stopniu przyczyniły się do poszerzenia majątku zmarłego. Wysokość zachowku jest najczęściej określana na pewną sumę pieniężną, która zależy między innymi od wartości całego spadku.