Dziedziczenie długów jest sprawą trudną i wywołującą wiele emocji. Często dopiero po śmierci dłużnika spadkobierca dowiaduje się o długach zmarłego, co może być przyczyną wielu nieporozumień i źródłem niepotrzebnego stresu. Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli znajdziemy się  w takiej sytuacji, istnieje możliwość wyjścia z nią obronną ręką. Prawo daje spadkobiercom kilka możliwości uniknięcia dziedziczenia długów.

Dziedziczenie długów – odrzucenie spadku

Jeśli spadkobierca wie, że zmarły miał długi, może odrzucić spadek, co w konsekwencji przełoży się na brak ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zadłużenie osoby zmarłej. W praktyce wygląda to tak, że wierzyciele nie będą mogli upomnieć się o swoje należności, gdyż odrzucenie spadku interpretowane jest tak, jakby spadkobierca nie dożył jego otwarcia. Aby odrzucić spadek, należy złożyć oświadczenie przed notariuszem lub przed sądem. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o prawie do spadku. Złożenie takiego oświadczenia przed notariuszem jest droższe, jednak procedura trwa krócej – można to zrobić w trakcie jednego spotkania. Z kolei odrzucenie spadku przed sądem wymaga złożenia oświadczenia w wyznaczonym według miejsca zamieszkania sądzie rejonowym, a następnie oczekiwanie na wyznaczenie przez sąd daty posiedzenia. Jeśli jednak nie uda się złożyć oświadczenia w wyznaczonym terminie, można jeszcze odrzucić spadek przed sądem po uprzednim dowiedzeniu o zaistnieniu błędu.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Warto podkreślić, że inną możliwością dotyczącą dziedziczenia długów jest przyjęcie spadku z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Oznacza to, że wszystkie ewentualne długi zostające po zmarłym spadkobierca przyjmuje tylko do wysokości spadku. Dziedziczenie długów rozwiązane w ten sposób także związane jest z koniecznością przyjęcia spadku przed sądem bądź przed notariuszem. Procedura w tym przypadku przebiega tak samo, jak podczas odrzucenia spadku.

Brak oświadczenia a odpowiedzialność za rodzinne długi

Jeśli jednak spadkobierca przyjmie spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – jest to tzw. dziedziczenie proste – na jego mocy będzie on w pełni, całym swoim majątkiem odpowiadał za długi zmarłej osoby. W takim przypadku po zmarłym w spadku otrzymywane są zarówno wszelkie aktywa, jak i pozostałe należności wobec wierzycieli. – Jest to jednak rozwiązanie korzystne dla osób, które wiedzą, że zmarły posiadał majątek znacznie przewyższający jego długi. W tym przypadku spadkobierca nie musi składać żadnych oświadczeń o przyjęciu spadku – ani u notariusza, ani przed sądem – podkreśla Janusz Kruk z Kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi.