adwokat

W dzisiejszych czasach liczba spraw rozwodowych prowadzonych przez sądy nieustannie się zwiększa. Jest to ogromny dramat i trudna sytuacja nie tylko dla zainteresowanej pary, ale przede wszystkim dla ich niepełnoletnich dzieci. Jest to spowodowane tym, że wszystkie rozwody wiążą się nieuchronnie z częstym sporem o to, który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W takiej sytuacji warto zwrócić się do specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego, który pomoże w kwestii stanowienia władzy rodzicielskiej.

Co mówią aktualne przepisy prawne?

Najnowsze prawo w Polsce jasno określa, że jednym z obowiązkowych punktów każdej sprawy rozwodowej jest ustanowienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi pary. Warto w tym miejscu nadmienić, że władza rodzicielska to prawo, ale także obowiązek opiekowania się dzieckiem oraz rozporządzania jego majątkiem do czasu, aż nie będzie ono pełnoletnie.

Jak tłumaczą eksperci z Kancelarii Adwokackiej Monika Markiewicz: ,,Pamiętajmy też o tym, że opiekun musi zapewnić dziecku odpowiednie wychowanie i warunki do rozwoju. Prawo wspomina też o tym, że podopieczny powinien mieszkać właśnie z tym rodzicem, któremu została powierzona władza rodzicielska’’.

Sądy podczas rozstrzygania sprawy biorą pod uwagę także to, że rodzeństwo powinno wychowywać się razem, zatem ustanowienie władzy najczęściej dotyczy automatycznie kilku dzieci. Warto zaznaczyć też, że odpowiedni organ zazwyczaj powierza opiekę nad dziećmi jednemu z rodziców, a drugi ma ją ograniczoną, jednak ma prawo do decydowania o ważnych sprawach, takich jak wybór szkoły czy wyjazd za granicę.

W jaki sposób sąd może zadecydować o sprawowaniu władzy rodzicielskiej?

Niezwykle korzystnym rozwiązaniem, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jest powierzenie opieki obojgu rodzicom. Aby tak się stało, rozwodząca się para musi pamiętać o:

  • złożeniu odpowiedniego wniosku, w którym będzie zawarte żądanie powierzenia takiej władzy,
  • przedstawieniu porozumienia rodzicielskiego, gdzie będą określone najważniejsze zasady dotyczące opieki nad dziećmi,
  • współdziałaniu dla dobra dziecka, którego istnienie jest podstawą do wspólnej opieki nas podopiecznym.

Nie powinniśmy zapominać też o tym, że w toku postępowania o stanowienie władzy rodzicielskiej sąd może zadecydować o zawieszeniu, a nawet całkowitemu pozbawieniu prawa do opieki na rzecz jednego lub obojga rodziców. Jednym z powodów takiego rozstrzygnięcia jest po prostu brak możliwości zajmowania się podopiecznym, w wyniku na przykład odbywania kary pozbawienia wolności. Będzie tak również wtedy, gdy rodzic zaniedbuje swoje obowiązki lub nadużywa swoich praw.