Pojęcie rozwodu i separacji jest znane niemal wszystkim, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z dokładnych różnic pomiędzy nimi. Często na podjęcie odpowiedniej decyzji wpływa wiele czynników, dlatego wybór nie jest wcale oczywisty. Ma to związek głównie z planowaną przyszłością i kolejnymi działaniami. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy rozwodem a separacją?

Czym są rozwód i separacja?

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa na wniosek jednego lub obojga małżonków złożonego w odpowiednim sądzie. Separacja natomiast uchyla wspólnotę, ale jej nie kończy. Po orzeczeniu rozwodu obie strony stają się wolne pod względem prawnym, dlatego mogą zawrzeć kolejne małżeństwo z inną osobą. Separacja zawiesza instytucję, ale jej nie przerywa, więc w takiej sytuacji nie można związać się z kolejnym małżonkiem.

Do orzeczenia separacji konieczne jest stwierdzenie zupełnego rozpadu pożycia. W przypadku rozwodu należy go określić również trwałym.  Z tego powodu drugie rozwiązanie niesie ze sobą poważniejsze konsekwencje i jest wybierane w sytuacji, gdy co najmniej jedna ze stron nie chce kontynuować związku w przyszłości i planuje potencjalne zawarcie małżeństwa z inną osobą.

Kiedy wybrać konkretne rozwiązanie?

Przed zdecydowaniem się na złożenie wniosku o rozwód lub separację należy zastanowić się nad przyszłością i własnymi planami. Jeśli uważasz, że być może kiedyś pogodzisz się ze swoim małżonkiem i dalej będziecie prowadzić wspólne życie, najlepszym rozwiązaniem okazuje się uchylenie wspólnoty bez jej zrywania. Często znaczenie mają także kwestie finansowe, w tym zobowiązania kredytowe oraz możliwość utrzymania siebie i ewentualnych dzieci.

Separacja jest znacznie mniej skomplikowana, ale czasami stanowi ona wstęp do rozwodu. Pozwala ona na bardziej obiektywne spojrzenie na sprawę, zdystansowanie się do niej i przemyślenie wielu kwestii. Na separację często decydują się osoby, które są w związku z osobą uzależnioną zobowiązaną do wzięcia udziału w terapii odwykowej – tłumaczy specjalista z Kancelarii Adwokackiej Bartosz Kamil Obrębski.

Rozwód jest najlepszym wyborem w sytuacji, gdy chcesz zerwać wszelkie więzy z małżonkiem i rozpocząć nowe życie. Problemy pojawiają się w przypadku par, które mają dzieci. Wówczas konieczne jest podzielenie praw i obowiązków, w tym także ustalenie alimentów. Z tego powodu przed podjęciem decyzji należy zastanowić się nad swoją przyszłością i ewentualnymi komplikacjami. Niekiedy jednak złożenie wniosku rozwodowego okazuje się koniecznością, szczególnie, gdy jest to wina jednej ze stron.