alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania. Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka zarówno usprawiedliwionych, jak i realnych oraz możliwości zarobkowych rodzica, który wnosi opłaty. Jak zatem je dokładnie przeanalizować, wyliczyć i udokumentować? O tym poniżej.

Jakie są potrzeby dziecka?

Wysokość alimentów jest wypadkową potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica, dlatego nie istnieje przeciętna ich kwota. Zapotrzebowanie dziecka na codzienne życie oraz edukację można wyliczyć za pomocą specjalnych kalkulatorów w Excelu, ale lepszą opcją jest zestawienie wydatków w ogólnych kategoriach. Mogą to być:

  • ubrania,
  • wyżywienie,
  • leczenie,
  • potrzeby szkolne – podręczniki, zeszyty, przybory, składki, wyjścia do kina,
  • zajęcia dodatkowe – nauka języków obcych, gra na instrumentach, zajęcia sportowe,
  • wydatki na kulturę lub rozrywkę – zabawki, książki, imprezy urodzinowe itp.

Nie wszystkie wydatki są pierwszej potrzeby, dlatego koszty odbiegające od przeciętnej oraz zależne od innych osób należy udowodnić, np. koszt leków lub zajęć pozalekcyjnych.

Jakie są możliwości zarobkowe rodzica?

Drugim kryterium określenia wysokości alimentów są możliwości zarobkowe rodzice, które zależą od wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności. Twardymi danymi w tym temacie będą umowy o pracę lub PIT-y. Jeżeli jednak rodzic w danej chwili jest bezrobotny, można opisać jego umiejętności, zawód oraz poprzednie stanowiska pracy, ewentualnie – wyszukać przykładowe oferty pracy dla osób o podobnych kwalifikacjach.

Należy również pamiętać, że rodzic, który nie mieszka na co dzień z dzieckiem, płaci większe alimenty, ponieważ na obowiązek alimentacyjny składa się również bezpośrednia opieka nad dzieckiem realizowana przez drugiego partnera – zauważa adwokat Andrzej Babilas, założyciel Kancelarii Adwokackiej, która świadczy szeroki zakres usług prawnych.