Na samą myśl o otrzymaniu spadku, np. po dalszej krewnej, wiele osób bardzo się cieszy. Jednak czasami może się okazać, że ta radość przerodzi się w gorycz, gdyż spadek obciążony jest długiem. Przed jego przyjęciem warto skorzystać z pomocy adwokata, co pozwoli uniknąć nieprzemyślanych decyzji. Warto tutaj wiedzieć, że nawet nieświadome przyjęcie spadku z długiem nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego, jak mówi przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony i należy sprawdzić czy spadek nie jest obciążony długiem np. w księgach wieczystych.

Jak sprawdzić czy zmarła osoba nie posiada długów?

Przyjęcie spadku może nie wiązać się z dużym zastrzykiem gotówki lecz wręcz odwrotnie. Dlatego nim podejmiesz decyzję o jego przyjęciu, koniecznie powinieneś sprawdzić czy zmarła osoba nie posiada długów. Niestety często okazuje się, że zmarły zamiast majątku pozostawia po sobie bardzo wysokie długi z tytułu niezapłaconych pożyczek, kredytów, nie wspominając już o tym, że nie raz dotyczy to także rachunków, np. za mieszkanie czy prąd. Zatem nim przyjmie się spadek warto popytać innych członków rodziny czy przypadkiem nie wiedzą czegoś o jakichś długach. Jednak często okazuje się, że takie osoby przed śmiercią zaciągnęły wysokie kredyty, nawet w tajemnicy przed współmałżonkiem. Zatem należy przede wszystkim przejrzeć rachunki zmarłego, gdyż często właśnie z nich można dowiedzieć się jak wygląda sytuacja finansowa. Warto także zgłosić się do rejestru BIG czy BIK. Tutaj trzeba powołać się na postępowanie w sprawie nabycia spadku i przedstawić akt zgonu spadkodawcy. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika, szczególnie, że konieczne wydaje się również złożenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza. Pozwoli to uniknąć dużych kłopotów finansowych.

Jak nie odziedziczyć długów?

Bywają sytuacje, że tak naprawdę wysokość długów nadal pozostaje niejasna. Dopiero po przejęciu spadku spadkobierca dowiaduje się ile wynosi kwota zadłużenia. Niejednokrotnie jest ona wyższa niż wartość całego majątku. Zatem, gdy okazuje się, że spadkodawca ma naprawdę spore długi warto udać się do adwokata, by sporządzić dokument o odrzuceniu spadku. Masz na to sześć miesięcy od otrzymania decyzji o spadku. Takie sprawy odbywają się przed notariuszem lub sądem cywilnym. Do odrzucenia spadku potrzebne są określone dokumenty, które musisz przedstawić w sądzie. Jak można się domyślić jest to skan dowodu tożsamości i dane osobowe spadkobiercy. Ponadto musisz podać ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a także informacje o potencjalnych innych spadkobiercach. Potrzebny Ci też będzie odpis aktu zgonu, o czym przypomina adwokat. Białystok jest miastem, gdzie często prowadzone są takie sprawy, szczególnie, że coraz więcej osób nie podejmuje pochopnie decyzji, lecz przed przyjęciem spadku prosi o pomoc specjalistów z zakresu prawa spadkowego.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co warto wiedzieć?

Można również zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca zgadza się spłacać długi, ale tylko do wysokości, która ustalona jest w wykazie inwentarza. Pozwoli to uniknąć wielu problemów. Zatem jeżeli zmarły pozostawił po sobie tylko długi, w praktyce oznacza to, że spadkobierca będzie musiał je spłacać. Zatem jeżeli, zgadza się na przyjęcie spadku w postaci mieszkania o wartości 100 tys. zł, obciążonego długiem na 90 tys. zł, to spłaca „tylko” 90 tys. zł.

A co z osobami niepełnoletnimi?

Małoletni zawsze dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co wcale nie oznacza, że muszą taki spadek przyjmować i nie mogą go odrzucić. W tym przypadku wniosek o odrzucenie spadku składa rodzic lub prawny opiekun. Najpierw wymagane jest wystosowanie prośby do Sądu Rodzinnego o możliwość dysponowania majątkiem w imieniu dziecka. W wyniku zgody sądu i uprawomocnienia tej decyzji, co może potrwać 2 miesiące, można skierować wniosek do notariusza lub sądu cywilnego o odrzucenie spadku. Należy do niego załączyć odpis zgody, akt urodzenia dziecka, a także odpis aktu zgonu spadkodawcy.

Warto jednak wiedzieć, że nawet przyjmując spadek, gdzie spadkobierca nie zdawał sobie sprawy o długach można złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku. W wielu przypadkach sąd pozytywnie rozpatruje takie prośby.