alimenty

Rozwód niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z nich jest unormowanie spraw majątkowych. Wiedza na temat obowiązku płacenia alimentów jest bardzo ważna dla obojga małżonków. Po pierwsze, pozwala ubiegać się o swoje prawa i należną pomoc materialną; po drugie, wyjaśnia, dlaczego mamy obowiązek płacić alimenty i w jakiej sytuacji. W poniższym artykule podpowiadamy, kiedy pojawia się obowiązek alimentacyjny, kto powinien płacić alimenty i przez jaki czas. Wszystkie regulacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Kiedy pojawia się obowiązek płacenia alimentów?

Aby można było mówić o obowiązku alimentacyjnym, muszą być spełnione określone warunki oraz musi zaistnieć konkretna sytuacja. Podstawową  wiedzę porządkuje reguła, że o alimenty może ubiegać się małżonek, który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia lub który nie został uznany za wyłącznie winnego. Co w sytuacji, gdy obie strony są równie niewinne albo gdy małżonkowie zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie? W takiej sytuacji istnieje tylko jedna możliwość ubiegania się o alimenty: przez osobę, którą znalazła się w tzw. niedostatku. Przy czym niedostatek nie jest argumentem w sytuacji, gdy strona winna rozpadu małżeństwa żąda alimentów od niewinnego małżonka – winny małżonek nigdy nie może domagać się alimentów.

Co oznacza niedostatek, który uprawnia do żądania alimentów?

Niedostatek to jasno sprecyzowana okoliczność, w której małżonek nie jest w stanie sam zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Do takich potrzeb należą środki na mieszkanie, jedzenie oraz ewentualne leczenie. Niemożność samodzielnego zaspokojenia tych potrzeb może być skutkiem braku pracy lub niedostatecznych kwalifikacji, aby ja podjąć, a także trudną sytuację ze względu na konieczność utrzymania i wychowania dzieci.

Jak długo płaci się alimenty?

Często pada pytanie, jak długo mamy obowiązek płacić alimenty albo jak długo możemy się o nie ubiegać. Otóż obowiązek alimentacyjny wygasa po pięciu latach od dnia rozwodu lub w chwili wstąpienia w nowy związek małżeński. Inaczej jest  w przypadku separacji. Wówczas obowiązek alimentacyjny nie wygasa w ogóle.

Ile wynoszą alimenty?

Nie ma określonej stawki obowiązujących opłat alimentacyjnych. Ich wysokość jest każdorazowo uzależniona od zarobków oraz możliwości zobowiązanej do nich osoby, a także usprawiedliwionych potrzeb żądającej strony.