Sąd przy sprawach rozwodowych może orzec rozwód lub separację małżonków. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami i jakie konsekwencje niosą dla danej pary? Odpowiada adwokat rozwodowy z Warszawy.

Istota rozwodu

Rozwód jest ostatecznym orzeczeniem o rozpadzie pożycia małżeńskiego małżonków. Jest orzekany przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków, po rozpatrzeniu danej sprawy. Po rozwodzie związek cywilny małżeński zostaje zerwany, a dotychczasowa żona i mąż stają się rozwodnikami, którzy ponownie mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego.

Istota separacji

Separacja polega wyłącznie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, czyli małżonkowie nadal zachowują status prawny męża i żony, ale nie tworzą wspólnego gospodarstwa domowego. Nie mogą w czasie separacji zawrzeć ponownie małżeństwa. Sąd orzeka separację, jeśli uzna, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, ale nie jest on trwały.

O ile separację można znieść orzeczeniem sądowym, o tyle rozwód wywołuje daleko idące skutki prawne.

Kiedy separacja, a kiedy rozwód?

Aby podjąć odpowiednią decyzję, kiedy zdecydować się na separację, a kiedy na rozwód z małżonkiem należy zadać sobie pytanie, czy widzimy siebie w przyszłości z mężczyzną, który jest naszym mężem, albo z kobietą, która jest naszą żoną. Jeśli tak, ale nasze problemy w związku są poważne, być może okres separacji pozwoli nam dojść do porozumienia. Wówczas podejmiemy wspólną decyzję o rozwodzie lub pozostaniu w związku małżeńskim. Trzeba przy takim wyborze pomyśleć o tak prozaicznych sprawach, jak kwestie finansowe, wspólne mieszkanie czy samochód. Najważniejsze powinny być wspólne dzieci i opieka nad nimi po ewentualnym rozwodzie. One nie mogą ucierpieć na skutek sporów rodziców. Powinny mieć zapewnione odpowiednie środki do życia, stabilne miejsce zamieszkania i właściwą opiekę, aby móc się prawidłowo rozwijać.

Rozwód jest dobrym rozwiązaniem w dwóch przypadkach: kiedy nie widzimy żadnych szans na dalsze życie z małżonkiem, np. po zdradzie i założeniu innej rodziny, albo wtedy, gdy chcemy sami zawrzeć związek małżeński z inną osobą.

Źródło: http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/rozwod/