Mediacja to metoda polubownego rozwiązywania sporów. Jest szczególnie zalecana w przypadku spraw rodzinnych, ponieważ dzięki niej można uniknąć spraw sądowych, które są o wiele bardziej kosztowne niż przeprowadzenie mediacji. Na ogół jest ona również bardziej skuteczna, ponieważ uczy prowadzenia dialogu, wzajemnego szacunku i doprowadzania do kompromisu, który zadowala wszystkie zaangażowane w konflikt osoby.

Kim jest mediator?

Organizację mediacji rodzinnych należy rozpocząć od wybrania osoby mediatora. W sprawach rodzinnych mediatorem może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych. Jak dodaje pracownik Kancelarii Adwokackiej Patrycji Kasicy:

Listę stałych mediatorów można uzyskać w sądach okręgowych i organizacjach społecznych zajmujących się przeprowadzaniem mediacji. Jednakże mediatorem w sprawach rodzinnych może też zostać wskazana przez strony osoba, np. znajoma bądź ktoś z dalszej rodziny. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać o tym, że powinna być to osoba, która zachowa obiektywizm i w trakcie mediacji nie będzie ingerowała w ustalenia stron. Aby mediacje były skuteczne, nie należy wybierać osoby, która jest w jakiś sposób zaangażowana w konflikt, nawet jeśli nie jest jego stroną.

Warto pamiętać również o tym, że mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa. W trakcie procesu mediacji nie należy więc obawiać się poruszania osobistych czy wręcz intymnych problemów.

Jak przebiegają mediacje w sprawach rodzinnych?

Mediacje mają bardzo prosty przebieg. Proces mediacyjny zamyka się zazwyczaj w kilku spotkaniach, których częstotliwość jest dowolnie ustalana przez strony. W trakcie spotkań strony prowadzą dialog, który ma na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, które je zadowoli. Mediator pozostaje osobą bezstronną, która w żaden sposób nie ingeruje w ustalenia stron. Jego obecność ma jedynie zagwarantować swobodę wypowiedzi każdej z osób. Na koniec spotkania może on także podsumować dotychczasowe ustalenia. Mediacje kończą się w momencie znalezienia przez strony zadowalającego ich rozwiązania bądź w sytuacji, gdy strony dochodzą do wniosku, że nie są w stanie polubownie zakończyć sporu. Jeśli szukają Państwo szczegółowych informacji na temat mediacji w sprawach rodzinnych, warto przejrzeć także strony kancelarii prawnych, które oferują takie usługi.

W przypadku spraw rodzinnych mediacje są szczególnie polecane przy ustaleniach kontaktów z dziećmi czy sprawach alimentacyjnych. Dzięki temu można ograniczyć do minimum angażowanie dzieci w sprawy dorosłych, co ogranicza ich stres. Na mediacje często decydują się również pary, które zastanawiają się nad rozwodem lub separacją. Zdarza się, że przebieg mediacji doprowadza do sytuacji, w której postanawiają one dać sobie drugą szansę.