Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód nie jest łatwą decyzją, ale często jest jedynym rozwiązaniem. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, to bardzo ważną kwestią jest ustalenie spotkań oraz warunków kontaktu z dzieckiem. Kiedy rodzice nie potrafią się porozumieć odnośnie opieki nad dziećmi, wtedy zazwyczaj ustala to sąd rodzinny. Po rozwodzie oboje rodziców niezależnie, u którego z nich dziecko zamieszka na stałe, mają prawo do kontaktów z dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Często mylone przez rodziców są pojęcia kontakt z dzieckiem a władza rodzicielska. Tymczasem są to zupełnie inne sytuacje, które wskazują na różne aspekty życia dziecka oraz prawa i obowiązki rodziców.

Jak tłumaczy adwokat z Kancelarii Adwokackiej mecenasa Szymona DudkaWładza rodzicielska według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z uwagi na dobro dziecka, prawa rodzicielskie zostaną ograniczone lub całkowicie pozbawione wobec danego rodzica przez sąd. Władza rodzicielska obejmuje opiekę nad dzieckiem, jego wychowanie oraz sprawowanie pieczy nad jego majątkiem. Natomiast kontakty z dzieckiem są zarówno prawem, jak i obowiązkiem każdego rodzica, które przysługują niezależnie od władzy rodzicielskiej.

Do kontaktów z dzieckiem zalicza się przede wszystkim przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie się. To też korespondencja, rozmowy telefoniczne lub z wykorzystaniem Internetu, odwiedziny oraz spotkania.

Pisemne porozumienie

Małżonkowie mogą złożyć pisemne porozumienie, w którym określą zasady, częstotliwość i formę spotkań z dziećmi. Dokument ten zwany jest również planem wychowawczym i określa miejsce stałego zamieszkania dziecka oraz harmonogram spotkań – również w święta i ważne uroczystości. W pisemnym porozumieniu rodzice powinni zawrzeć także informacje o godzinach spotkań, obecności osób trzecich podczas spotkania dziecka z rodzicem, formie kontaktu na odległość, czy też sposobie podejmowania decyzji dotyczących szkoły, dodatkowych zajęć oraz innych spraw. Sporządzenie planu wychowawczego pozwala na przyspieszenie postępowania rozwodowego, w którym rozstrzygana jest również kwestia kontaktów oraz korzystne dla obu stron, a przede wszystkim dla dziecka rozwiązanie sporu.

Droga sądowa

W przypadku braku porozumienia rodziców co do kontaktów z dzieckiem, pomocą jest prawne rozwiązanie sporu. Instytucją odpowiedzialną za kwestie kontaktów z dzieckiem jest sąd rodzinny odpowiedni dla miejsca zamieszkania dziecka. Pierwszy etap to złożenie wniosku o ustalenie kontaktów. Można również w momencie składania pozwu rozwodowego zamieścić w nim wniosek o określenie kontaktów z dzieckiem.

Ze względu na to, że rozprawy bywają dość skomplikowane, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy doskonale znają prawo rodzinne i pomogą w szybkim oraz korzystnym dla dziecka rozstrzygnięciu sporu rodziców. Doświadczony adwokat pomoże przygotować wniosek oraz dowody potwierdzające więź emocjonalną rodzica z dzieckiem.

Ponadto w postępowaniu sądowym o kontakty z dzieckiem często powołuje się świadków, którzy mają za zadanie przekazać prawdziwe relacje obojga rodziców z dziećmi. Ze względu na dość obciążającą formę emocjonalną dla obu stron i dzieci, sprawy o kontakty z dzieckiem należy rozstrzygać jak najszybciej.