Przeniesienie własności nieruchomości na dziecko może przebiegać na kilka sposobów. Jednym z najpowszechniejszych i najbardziej znanych jest oczywiście testament. Co jednak w sytuacji, kiedy chcesz oddać do dyspozycji potomka mieszkanie lub dom jeszcze za swojego życia? Wtedy jest to możliwe poprzez umowę darowizny lub umowę dożywocia. Co w praktyce oznaczają te trzy wspomniane metody?

Przepisanie nieruchomości na dziecko – w jaki sposób to zrobić?

Przepisanie działki, domu lub mieszkania na dziecko jest możliwe na podstawie umowy darowizny, umowy dożywocia oraz testamentu. Co musisz wiedzieć o tych podstawowych wariantach?

  • Umowa darowizny – dziecko staje się właścicielem nieruchomości w określonym umownie terminie jeszcze za życia rodzica. W przypadku mieszkania lub domu konieczne jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego podczas przepisywania własności. Dlatego też darczyńca musi być przygotowany na koszty, związane z taksą notarialną, podatkiem VAT czy też opłatą sądową za wpis do księgi wieczystej. Odwołanie darowizny jest możliwe tylko w kilku określonych przypadkach, a takie oświadczenie nie może być złożone po upływie dwóch lat. Umowę darowizny reguluje art. 888-902 kodeksu cywilnego.
  • Umowa dożywocia – przepisanie nieruchomości na dziecko zobowiązuje je do określonych świadczeń na rzecz rodzica. Od darowizny ta opcja różni się koniecznością odpłatności – z reguły potomek musi przyjąć rodziców jako domowników, zapewniać im wyżywienie, pomoc w chorobie oraz podobne wsparcie. Ta forma umowy jest regulowana w art. 908-916 kodeksu cywilnego.
  • Testament – przenosi nieruchomość na dziecko dopiero po śmierci rodzica. Zaleca się, by sporządzić go w obecności wykwalifikowanego notariusza. Daje to gwarancję, że dokument będzie ważny oraz sformułowany w sposób ułatwiający zdekodowanie jego treści. W testamencie zawartym w formie aktu notarialnego spadkodawca osobiście wyznacza, które dziecko otrzyma daną nieruchomość.

Jak przepisać nieruchomość na potomka?

W przepisywaniu nieruchomości na dziecko niezwykle ważne jest wykonanie wymaganych formalności. Dlatego każdy koniecznie musi zgłosić się do notariusza, który ma kwalifikacje niezbędne do pomocy w prawnym przeniesieniu domu lub mieszkania na drugą osobę. Takie usługi świadczy Kancelaria Notarialna Jolanta Klauzińska i Maciej Klauziński, która kompleksowo zajmuje się poradnictwem notarialnym.

Każde przeniesienie własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Dlatego warto wybrać jak najlepszych specjalistów, którzy bezproblemowo i skutecznie przeprowadzą spadkodawcę przez ten proces.