Prawo rodzinne

Prawo rodzinne zajmuje się sprawami majątkowych i osobistych stosunków powstałych w wyniku zawarcia małżeństwa, relacjami między rodzicami i dziećmi, a także tymi wynikającymi z pokrewieństwa i powinowactwa. Przyjrzyjmy się najczęstszym z nich.

Sprawy o rozwód i separację

Kiedy w małżeństwie pojawia się nierozstrzygalny kryzys, zastanawiamy się nad podjęciem kroków prawnych. Prawo rodzinne dopuszcza możliwość orzeczenia rozwodu, jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to ustanie więzi duchowych, fizycznych i ekonomicznych. Rozwód jest zjawiskiem niepożądanym społecznie, jednak w wielu sytuacjach utrzymywanie związku w sytuacji ustania więzi jest rozwiązaniem dużo bardziej szkodliwym. Niekiedy rozwiązaniem może być separacja. Daje ona możliwość przemyślenia celowości rozejścia się i ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia. Do orzeczenia separacji nie jest wymagane, aby rozkład pożycia był trwały.

Sprawy opiekuńcze i alimentacyjne

Kiedy małżeństwo posiada potomstwo, w sprawach rozwodowych pojawia się wątek ustalenia stałego miejsca zamieszkania dzieci. Prawo rodzinne ma przede wszystkim strzec prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Jednak w skrajnych przypadkach, kiedy dobrostan dziecka zagrożony jest przez działania jednego z rodziców, zasadne staje się pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

W czasach kiedy wyjazdy zarobkowe poza granice kraju są normą, coraz częściej kancelarie adwokackie prowadzą sprawy zarówno przed sądami polskimi, jak i przed sądami państw Unii Europejskiej. Takie sprawy prowadzi m.in. Kancelaria Adwokacka Dr Beata Bieniek:

Poza sprawami prowadzonymi w kraju, współpracujemy także z podmiotami zagranicznymi, zapewniając obsługę prawną w języku angielskim. Między innymi są to sprawy dotyczące egzekucji kontaktów w sytuacjach, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą.

Kwestia stałego miejsca zamieszkania małoletniego dziecka przyczynia się do ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania. Bardzo często adwokaci rodzinni zajmują się więc też kwestią alimentów. Często osoby zobowiązane do płacenia alimentów nie wywiązują się ze swoich obowiązków i jedynym sposobem wyegzekwowania ich jest skierowanie sprawy o alimenty do sądu.

Katalog spraw dotyczących prawa rodzinnego jest bardzo obszerny i poza wymienionymi powyżej, może dotyczyć także spraw o przysposobienie, ustanowienie kuratora dla małoletniego, unieważnienia małżeństwa, ustalenia ojcostwa, macierzyństwa, czy rozdzielności majątkowej między małżonkami. Pomoc doświadczonej kancelarii adwokackiej jest niezastąpiona w prowadzeniu tego typu spraw.