najem okazjonalny

Koniec lata zwiastuje nadejście gorącego okresu na rynku nieruchomości. Studenci z całego kraju, ale także z zagranicy przybywają do miast akademickich i poszukują odpowiedniego lokum. Choć podnajęcie wolnego mieszkania lokatorom zdaje się świetnym pomysłem, może też nieść za sobą niemałe problemy.

Udostępnianie mieszkania obcym osobom, nawet na podstawie umowy, bywa niekiedy ryzykowne. Niejednokrotnie zdarza się, że najemcy łamią ustalenia zawarte w umowie, zwlekają z zapłatą czynszu, ale właściciel nie ma możliwości skutecznej eksmisji – wyjaśnia nasza rozmówczyni z Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

Najem okazjonalny jest najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed tego rodzaju kłopotami.

Co to jest najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego różni się znacznie od zwykłej umowy najmu, ponieważ umożliwia skuteczne i szybkie pozbycie się nieuczciwego lokatora bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i uzyskania nakazu eksmisji. Ale jak to właściwie działa?

Umowa najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego zawsze należy sporządzić na piśmie. Podobnie jak tradycyjna umowa najmu, dokument zawiera dokładne dane osobowe obu stron i zasady obowiązujące najemcę i wynajmującego. Znajduje się tu również kwota miesięcznego czynszu, termin dokonywania opłat  oraz kwota kaucji. Ważną różnicą jest natomiast konieczność zawarcia jej na czas określony i to nie dłuższy niż okres 10 lat.

Zobowiązania lokatora

Sens najmu okazjonalnego najlepiej obrazują załączniki niezbędne do zawarcia umowy. Najważniejszym z nich jest oświadczenie najemcy, w którym zobowiązuje się on do opuszczenia mieszkania i zwolnienia lokalu w terminie wskazanym w żądaniu. Zobowiązanie to musi mieć formę aktu notarialnego.

W drugim załączniku do umowy najemca wskazuje inny lokal, do którego będzie mógł wyprowadzić się w przypadku konieczności opróżnienia wynajmowanego mieszkania – mówi ekspert z Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

Trzecim, ostatnim już załącznikiem jest oświadczenie właściciela lokalu wskazanego w załączniku 2. o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w razie konieczności opuszczenia wynajmowanego mieszkania. Oświadczenie to należy opatrzyć podpisem poświadczonym notarialnie.

Warto podkreślić, że umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie odnośnie lokali prywatnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Z tej formy udostępniania lokalu nie mogą więc korzystać przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmowaniem nieruchomości, ani osoby udostępniające lokal na cele działalności gospodarczej.