kaucja za wynajem

Kaucja przy umowie najmu mieszkania to standard – wiedzą o tym wszyscy wynajmujący. Wynajmujący od kogoś mieszkanie mogą bulwersować się albo sprzeciwiać wysokiej stawce (która notabene jest dowolnie zróżnicowana – waha się w przedziale od 50% do 200% stawki najmu). Ze strony właściciela mieszkania sprawa wygląda zupełnie inaczej: nie wie, kto wprowadza się do jego mieszkania i chce mieć zapewnienie, że wraz z końcem umowy wróci w nienaruszonym stanie. Jak kaucja za wynajem mieszkania sytuuje się w prawie oraz co trzeba wiedzieć o pobieraniu kaucji?

Jak ustala się wysokość kaucji?

Zwykle wysokość kaucji ustala właściciel mieszkania i narzuca ją wynajmującemu. To obie strony jednak muszą godzić się na warunki umowy, dlatego tę kwotę można negocjować. Wysokość kaucji może wynieść aż do dwunastokrotności ustalonego w umowie miesięcznego czynszu. Taka kaucja jednak zniechęci lokatorów do podpisania umowy – najczęściej zatem możemy spotkać się z kaucją równą wysokości miesięcznego czynszu.

Czy właściciel ma obowiązek zwrotu kaucji?

Kaucja jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem finansowym w sytuacji uszkodzenia mieszkania przez wynajmującego. Nielogiczne byłoby odgórne narzucenie właścicielom obowiązku zwrotu kaucji. W konkretnych przypadkach właściciel ma prawo zatrzymać kaucję.

Kiedy kaucja może zostać zatrzymana?

Kaucja ma charakter zabezpieczający i, jeżeli to bezpieczeństwo zostanie naruszone, pozostaje w rękach właściciela jako środki na pokrycie naprawy zniszczeń sprzętów oraz samego mieszkania albo jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń wynajmującego w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. Do takich sytuacji należy zaleganie z opłatami za czynsz oraz rachunki. Tylko takie przyczyny mogą być podstawą zatrzymania kaucji – nie uprawniają do tego żadne inne pobudki.

Kiedy kaucja powinna zostać zwrócona?

Jeżeli żaden z powyższych warunków nie przyczynił się do zatrzymania kaucji, właściciel ma obowiązek zwrócić ją w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia mieszkania i uregulowania wszystkich należnych wpłat.