nieuczciwa reklama

We współczesnej walce o konsumenta sprzedawcy sięgają do różnorodnych technik i sposobów reklamowania. Wszelkie działania zmierzają do tego, aby trafić do odbiorcy i zwrócić jego uwagę. Sposób, w jaki realizuje się powyższy cel, często zaskakuje. Czy zawsze działania reklamodawców są uczciwe?

Zasada tworzenia dobrych reklam

Aby stworzyć dobrą reklamę, twórcy reklam powinni kierować się zasadami moralnymi i taktem, powinni również unikać kontrowersyjnych podtekstów oraz być w zgodzie z tradycjami narodowymi i światopoglądami tak, aby nie obrażać niczyich uczuć. Te warunki gwarantują stworzenie uczciwej reklamy.

Jak rozpoznać nieuczciwą reklamę?

Często bardzo trudno w pierwszej chwili rozpoznać reklamę. Reklama jako osobny rodzaj komunikatów nie ma jednakowych wyznaczników, które pozwolą ją zidentyfikować. Niejednokrotnie reklamy są dodatkowo sprytnie kamuflowane (tzw. reklamy ukryte). Gdzie zatem znajduje się granica i kiedy mamy do czynienia z nieuczciwą reklamą? Ustawa (art. 3 ust. 1 UZNK) określa nieuczciwą konkurencję jako działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, w przypadku gdy zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Taka regulacja prawna ma na celu dbanie o konkurencję rynkową.

Zakazane reklamy

W kategorii zakazanych reklam znajdują się reklamy tytoniu (całkowity zakaz), alkoholu (całkowity zakaz reklam mocnych alkoholi), aptek i leków na receptę.

Do innej klasyfikacji zakazanych reklam należy również reklama porównawcza, która odwołuje się do konkurencyjnej marki albo posługuje się znakiem towarowym innej firmy w celu skompromitowania jej.

Zakazanymi reklamami są również takie, które podają nieprawdziwe informacje (o swojej marce w celu osiągnięcia korzyści lub o konkurencyjnej marce w celu zaszkodzenia) oraz takie, które wprowadzają w błąd. Zdarza się bowiem, że reklama przemilcza istotne dla konsumenta informacje, mające zasadnicze znaczenie podczas decyzji zakupowej, a które z jakichś powodów nie są atrakcyjne.

Osobną grupą zakazanych reklam są te, które odwołują się do uczuć i budzą silne emocje, np. wywołują lęk.

Kto odpowiada?

Przede wszystkim odpowiada producent, do którego zadań należy finansowanie reklamy. Odpowiadają również: twórcy reklam (zwykle jest to agencja reklamowa) oraz medium rozpowszechniające nielegalną reklamę.

Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję?

Kwestię dotyczącą nieuczciwej konkurencji reguluje prawo. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyjaśnia, które zachowania mogą zostać ukarane. Do zwalczania nieuczciwej konkurencji służą środki ochrony praw ustalone w powyższej ustawie. Poszkodowana strona ma prawno dochodzić swoich praw i powołać do odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, może żądać usunięcia skutków nieuczciwych działać oraz, rzecz jasna, zaprzestanie tych działań. Poszkodowanej stronie należy się również naprawienie szkody wyrządzonej poprzez zakazane działania. Takie roszczenie wiąże się z odszkodowaniem za poniesione straty finansowe. Ważne dla dalszego funkcjonowania marki w świadomości konsumentów jest sprostowanie zaistniałej sytuacji w mediach.