Starsze małżeństwo przy stole

Każde gospodarstwo domowe ponosi znaczne wydatki na utrzymanie. Nie zawsze mimo szczerych chęci, dochód danej osoby jest na tyle duży, aby sprostać zobowiązaniom. Może się zdarzyć tak, że na skutek nieprzewidzianych lub niezależnych od osoby okoliczności, zobowiązania będą większe niż dochód. W takich przypadkach warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego każda osoba fizyczna powinna wiedzieć, kiedy i jak można ogłosić upadłość.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka odnosi się tylko i wyłącznie do osób prywatnych, czyli nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej. Jednak należy pamiętać, że upadłość konsumencka nie może być ogłoszona w dowolnym momencie. Jak bowiem stanowi obowiązujące prawo, istnieją ściśle określone przypadki, kiedy jest to możliwe.

Jak tłumaczy adwokat z Kancelarii Adwokackich GrójecWarunki określające możliwość ogłoszenia upadłość konsumenckiej zostały unormowane w art. 491 Ustawy Prawo Upadłościowe. Taką upadłość ma możliwość ogłosić osoba fizyczna, która nie może skorzystać z prawa do upadłości przedsiębiorców. Dlatego też wykluczone jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez wspólników spółek jawnych oraz partnerskich, przez osoby prywatne wykonujące wolne zawody, komplementariuszy oraz komandytariuszy w spółkach.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dana osoba fizyczna była przedsiębiorcą, ale już nie prowadzi działalności gospodarczej, może ogłosić upadłość konsumencką. Jedyny warunek to okres co najmniej roku, od momentu wyrejestrowania działalności gospodarczej i zaprzestania jej prowadzenia.

Upadłość konsumencka – czym właściwie jest?

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe, którego celem jest doprowadzenie do całkowitego lub częściowego oddłużenia osoby fizycznej, przy jednoczesnym, jak najkorzystniejszym, zaspokojeniu należności wobec wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dług zostaje uregulowany z posiadanego przez dłużnika majątku. Upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi pozbyć się uciążliwego długu i rozpocząć życie bez zobowiązań finansowych wobec innych osób bądź przedsiębiorstw. Dlatego też jest to coraz bardziej popularna forma walki z zadłużeniem przez osoby prywatne.

Kiedy i jak zgłosić upadłość konsumencką?

Aby w ogóle można było rozpocząć rozważania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dana osoba powinna być niewypłacalna. Oznacza to, że w ciągu co najmniej trzech miesięcy nie była w stanie uregulować swoich zobowiązań. Należy jednak mieć na uwadze, że niewypłacalność nie może wynikać z celowych działań lub rażących zaniedbań prowadzących do zadłużenia. Spełniając wszystkie powyższe wymagania, można złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania o upadłość konsumencką.

Warto skorzystać z pomocy doświadczonych adwokatów, którzy zadbają o poprawną formę wniosku oraz pomogą w uzupełnieniu niezbędnych informacji. Ponadto pomoc profesjonalistów będzie nieoceniona również podczas postępowania sądowego, gdyż ich wiedza pozwoli na szybkie orzeczenie sądu. W przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką warto odwołać się od decyzji sądu.