alimenty na dziecko adwokat

Podczas rozwodu dzieci zazwyczaj zostają pod opieką jednego z rodziców — najczęściej jest to matka. W takiej sytuacji drugi opiekun prawny zobowiązany jest do płacenia alimentów. Ich wysokość zależy przede wszystkim od możliwości finansowej strony i tego, jakie są jej dochody. Kodeks rodzinny przewiduje ogólne zasady, jednak nie dotyczą one wysokości alimentów. Temat ten budzi jednak wiele kontrowersji.

Kto może otrzymać alimenty?

Zgodnie z polskim prawem alimenty wypłaca się dziecku, nad którym nie sprawuje się stałej opieki. W praktyce zazwyczaj pociecha zostaje razem z matką, więc to na ojca przypada ten obowiązek. Jest to jego wkład w wychowanie dziecka i jego bieżące potrzeby.

Wbrew temu, co sądzi wiele osób alimenty zazwyczaj wypłaca się dłużej niż do momentu uzyskania pełnoletności, czyli do 18 roku życia. Obowiązek ten utrzymuje się, jeżeli dziecko dalej się uczy i nie jest się w stanie samo utrzymywać. Zazwyczaj trwa to więc do ukończenia studiów.

Chociaż kwestię wysokości alimentów zwykle ustala sąd, to dwie strony mogą dojść same do porozumienia. Wówczas zaleca się, aby spisały umowę w formie aktu notarialnego. Ustala się nim wysokość opłat, a także terminy, w których ma spływać to zobowiązanie


— podkreśla specjalista z Kancelarii Adwokackiej.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

Najlepszą sytuacją w przypadku ustalenia alimentów jest dojście do porozumienia dwóch stron. Wówczas sprawy nie trzeba kierować do sądu. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Podstawą do ustalenia wysokości alimentów są różne czynniki. Wśród nich wymienia się między innymi:

  • możliwości finansowe i dochody strony, która płaci zobowiązanie,
  • uzasadnione potrzeby dziecka,
  • zaangażowanie opiekuna w wychowanie.

Bardzo często zdarza się, że opiekunowie, którzy w żaden sposób nie uczestniczą w życiu dziecka płacą znacznie wyższe alimenty.

Same potrzeby pociechy bywają również zmienne. Oprócz wyżywienia, czy kwestii edukacyjnych liczą się również aspekty zdrowotne. Są to najczęściej koszty związane z rehabilitacją lub leczeniem, jeżeli pociecha się chora. Do wydatków zalicza się również opłaty związane z organizacją wyjazdów wakacyjnych.

Alimenty natychmiastowe — szybkie przyznanie świadczenia

Oprócz standardowego zasądzenia alimentów można zdecydować się także o ustalenie tak zwanych alimentów natychmiastowych. Wykorzystuje się je, kiedy zła sytuacja finansowa nie pozwala rodzicowi czekać na wyrok sądu.

Żeby otrzymać alimenty natychmiastowe, trzeba złożyć wniosek na gotowym druku. Czas oczekiwania na orzeczenie sądu wynosi zazwyczaj nie więcej niż kilkanaście dni. Warto jednak zauważyć, że wysokość tego świadczenia jest ustalona odgórnie. Oznacza to, że w każdym przypadku – niezależnie od potrzeb – dziecko otrzymuje dokładnie taką tamą kwotę. Na 1 osobę jest to 500 złotych, na dwie 900, a na trzy 1200 złotych. Często jest to jednak wystarczająca kwota, aby rozwiązać tymczasowe problemy.