Doradca podatkowy w postępowaniu sądowym

Sprawy o naruszenie przepisów fiskalnych lub konieczność udowadniania swoich racji przed Sądem, w polskich warunkach, jest zjawiskiem niezwykle powszechnym. Brak kompetencji organów państwowych, które niejednokrotnie same gubią się w gąszczu przepisów, sprawia, że warto być pod opieką specjalisty, który posiada odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia do rzetelnego reprezentowania naszych interesów. Takim specjalistą jest z pewnością doradca podatkowy.

Uprawnienia doradców podatkowych

Zawód doradcy podatkowego, szczególnie w Polsce, bardzo często jest mylony z zawodem głównego księgowego. Wielu przedsiębiorców uważa, że dobry księgowy wystarczy do tego, aby z powodzeniem prowadzić własną firmę i poprawnie ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, tak że nie ma sensu przepłacać. Warto zatem wyjaśnić sobie nieco nomenklaturę, zgodnie z którą doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany do życia ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. Ustawa szczegółowo precyzuje zakres kompetencji, jakie taka osoba musi posiadać, a organu nadzoru, jakimi są Izby Doradców Podatkowych, dbają o respektowanie tych przepisów. Poprosiliśmy przedstawiciela Kancelarii Radców Podatkowych z Siedlec o krótką charakterystykę tego zawodu. Dowiedzieliśmy się, że:

  • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone poprzez zdanie egzaminu państwowego,
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Izba czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu i w razie konieczności nakłada sankcje (włącznie z pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu),
  • każdy doradca musi podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Izbę,
  • musi posiadać obowiązkowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa (podobnie jak w przypadku prawnika).

I właśnie obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej jest tak istotny i tak ważny w przypadku zawodu doradcy podatkowego. Przydaje się to szczególnie w przypadku wszelkich kontroli lub też postępowania przed Sądem. Tam, gdzie księgowy musi powiedzieć całą prawdę dotyczącą zdarzenia gospodarczego badanego lub kwestionowanego przez Urząd, tam doradca podatkowy może powołać się na ochronę, jaką daje mu tajemnica zawodowa i tym samym nie obciążać zeznaniami swojego klienta.

Doradcy podatkowi zrzeszeni w Izbach są również organem opiniującym wiele aktów normatywnych, które już obowiązują lub mają dopiero wejść w życie. Dzięki temu firmy będące pod ich opieką z wyprzedzeniem wiedzą o zmianach, jakie mają nastąpić oraz znają mechanizmy przeciwdziałania popełnianiu błędów w ewidencji rachunkowej, które mogą wynikać np. z niewiedzy. Jest to doskonały sposób na podniesienie poziomu swojego bezpieczeństwa fiskalnego. Dzięki takiej opiece nie musimy obawiać się, że wiedza posiadana przez doradcę podatkowego o stanie finansów w firmie zostanie kiedykolwiek wykorzystana przeciwko włodarzom przedsiębiorstwa.