Adwokat to nazwa zawodu związanego z kategorią prawa. Udziela on pomocy i porad prawnych, tworzy opinie i projekty aktów prawnych, a także bierze udział w procesach sądowych zwykle w roli obrońcy (oskarżającego lub oskarżonego). W Polsce zawód ten można wykonywać powołując się na ustawę – Prawo o adwokaturze z 26.05.1982 roku.

Ilość adwokatów

W Polsce w zawodzie adwokata pracuje prawie 15 tysięcy ludzi, a blisko połowa z tego stara się uzyskać ten tytuł. Innym słowem jakiego się używa przy mówieniu o nich jest tytuł „mecenas”. Najwięcej adwokatów znajduje się w dużych miastach oraz wszędzie tam gdzie ciągle toczone są różne sprawy sądowe.

Miejsce i koszt

Główne miejsce, w którym pracują adwokaci to kancelaria adwokacka. Usługi przez nich świadczone są zwykłe płatne i zależą od sprawy jakiej mają dotyczyć, i po której „stronie” stanąć. Jednakże pieniądze nie są potrzebne, aby móc mieć adwokata. W momencie wpłynięcie oskarżenia, na prośbę oskarżonego państwo może mu zapewnić bezpłatnego obrońcę. Jedynym, ale w tym momencie jest to, że adwokat może działać według własnych zasad i wcale nie musi być skupiony na pomocy osobie, do której został przydzielony.

Sprawy sądowe

Adwokaci najczęściej kojarzą się ze sprawami sądowymi. Ludzie korzystają z ich usług z różnych powodów. Czasem w walce o odszkodowanie, innym razem w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku. Najczęściej jednak, biorąc pod uwagę falę rozwodów jaka ma miejsce w Polsce, do adwokatów kieruje się prośby o porady prawne w sprawie rozpadających się związków. Rozwody nie są przyjemnymi zdarzeniami, ale czasami mogą stać się najgorszym koszmarem. Wynajmowani adwokaci w takich sytuacjach dbają o dobra swojego klienta i o jak najlepszy efekt końcowy po rozstrzygnięciu sprawy. Zwykle chodzi o podział majątku lub opiekę nad dziećmi. Jeśli zaś o dzieci chodzi, w niektórych kancelariach adwokackich można spotkać wyspecjalizowanych adwokatów właśnie w sprawach alimentów. Takie osoby mają zwykle duże doświadczenie w tego typu procesach sądowych i mogą już na starcie zagwarantować jednej ze stron wysokie alimenty liczone na każde dziecko osobno. Jednakże trzeba zauważyć, że o alimenty mogą również starać się starzy rodzice od swoich dorosłych już dzieci gdy nie posiadają środków do życia. W takich momentach adwokat przeprowadzając odpowiednie kroki (na przykład zbieranie dowodów) jest w stanie udowodnić, że rodzice mają wszelkie prawo do dostania ich.

Adwokat to ciężka, ale opłacalna praca. Jednakże wykonywać ją powinny wyłącznie osoby czujące pasję do wykonywania takiego zawodu. W końcu to nie tylko sposób na dochód, ale często ingerowanie w życie innych ludzi