Zakup nieruchomości to inwestycja na całe życie, wiążąca się z angażowaniem własnych oszczędności i zaciąganiem zobowiązań kredytowych o wysokiej wartości. Niepomyślny przebieg transakcji może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości – warto zatem odpowiednio się zabezpieczyć. Nieoceniona okaże się pomoc prawnika, który może zadbać o nasze interesy w większym stopniu, niż notariusz czy agent nieruchomości.

Profesjonalny prawnik udziela wsparcia przy zakupie nieruchomości – domu czy mieszkania. W zakres jego uprawnień wchodzą m.in. badania stanu prawnego nieruchomości, badania możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów, a także przygotowywanie i opiniowanie projektów umów deweloperskich/nabycia nieruchomości.

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces gromadzenia informacji, mający na celu analizę potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Prawnik weryfikuje, czy informacje przekazane przez sprzedającego odpowiadają stanowi faktycznemu i prawnemu oraz czy nabywca może realizować inwestycję według przyjętych założeń. W skład badań stanu prawnego wchodzą przede wszystkim: analiza księgi wieczystej (stosunki własnościowe, weryfikacja ewentualnych obciążeń nieruchomości itd.), sprawdzanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, kontrolowanie czy dla nieruchomości stworzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydano decyzję o warunkach zabudowy, a także sprawdzenie nieruchomości pod kątem poszczególnych przepisów ochrony środowiska.

Badanie możliwości zagospodarowania nieruchomości

Każda nieruchomość powinna być sprawdzona ze względu na możliwość zagospodarowania, w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego precyzyjnie określa przeznaczenie terenu i wytyczne związane z jego zabudową. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy planujemy dokonać w obrębie działki modyfikacji, np. przebudowy elementów domu. W planach zagospodarowania znajdują się również cenne informacje dotyczące innych pobliskich inwestycji. Warto upewnić się chociażby, czy w okolicy nie jest planowana budowa ruchliwej trasy – objaśnia przedstawiciel Kancelarii Radcy Prawnego Błażeja Winklera z Poznania.

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów deweloperskich/nabycia nieruchomości

Projekty umów deweloperskich oraz umów nabycia nieruchomości posiadają szereg kruczków prawnych, z których trzeba zdawać sobie sprawę. Dzięki pomocy prawnika, możemy odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy. W trakcie negocjacji z deweloperem warto zadbać o preferencyjne zapisy dotyczące m.in. karnych odsetek, deklaracji zwrotu zwiększonego zadatku oraz możliwości rezygnacji z kupna w przypadku naruszenia warunków umowy. W ten sposób unikniemy kłopotliwych sytuacji, które w skrajnym przypadku mogłyby skutkować utratą zainwestowanych pieniędzy. Nie podpisuj niekorzystnej umowy, przez którą okażesz się stratny. Bądź zapobiegliwy i zaufaj specjalistom kancelarii prawnych. Fachowiec zadba o to, by nieruchomość została zakupiona zgodnie z przepisami – na korzystnych warunkach, bez ukrytych wad i obciążeń finansowych.