Właściciele firm, którzy podczas wykonywania swojej działalności wykorzystują specjalistyczne urządzenia, pojazdy czy maszyny, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Mają oni możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu urządzeń, ale również od wszelkich wydatków, jakie ponoszą podczas w związku z ich eksploatacją. Wśród najpopularniejszego sprzętu, który został objęty możliwością odliczenia VAT-u, znajdują się między innymi koparki. Jak wygląda ta kwestia i co przedsiębiorca powinien wiedzieć na ten temat?

Ustawa o VAT – podstawowe informacje dla przedsiębiorcy

Ustawa o podatku VAT została znowelizowana w kwietniu 2014 roku. Wówczas dodano do niej podział pojazdów na trzy kategorię:

  • grupa I,
  • grupa II,
  • grupa III.

W pierwszej grupie znalazły się pojazdy, gdzie możliwe jest pełne odliczenie podatku VAT bez konieczności wykazywania, że pojazd jest przeznaczony wyłącznie do użytku na potrzeby działalności gospodarczej. Są to najczęściej samochody nieprzekraczające 3,5 tony, pojazdy typu van oraz pojazdy specjalne. W drugiej grupie znalazły się pojazdy, którym przysługuje pełne odliczenie podatku VAT pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę kilku wymagań formalnych. Do trzeciej grupy zaliczono pojazdy, którym przysługuje częściowe odliczenie podatku VAT.

Zakup koparki – pojazdy specjalne

Specjalista z firmy Fabryka Maszyn XCMG – Europa Sp. z o.o. zauważa:

Zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o VAT, każdy z przedsiębiorców ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości, podczas zakupu pojazdów o charakterze specjalnym. Maszyny otrzymują ten status w oparciu o przepisy dotyczące ruchu drogowego. Zgodnie z zapisem ustawy, pojazdem o charakterze specjalnym jest również koparka. Oprócz tego zaliczane są tutaj także inne urządzenia uznawane przez producentów, jako niezdolne do użytkowania w innym celu niż ten z góry ustalony. Na mocy ustawy kupno koparki dla firmy, jak również wszelkie koszty związane z jej użytkowaniem tj. między innymi zakup paliwa, objęte są ustawowo możliwością pełnego odliczenia podatku VAT.

Odliczenie podatku VAT podczas zakupu koparki

Możliwość uzyskania pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia specjalnego, np. koparki, jak również późniejszych wydatków związanych z jej eksploatacją jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla każdej firmy. Dzięki ustawie firmy mają możliwość zaoszczędzenia sporych kwot związanych z zakupem nowej floty koparek, jak również ich utrzymaniem podczas wykonywania usług. Należy jednak pamiętać o spełnieniu wszelkich niezbędnych terminów, jakie nakłada na nabywcę prawo. Konieczne jest między innymi przedstawienie faktury na zakup koparki.

Dzięki możliwości odliczenia podatku od koparki, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość podjęcia decyzji o zakupie własnego sprzętu. Jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, które wpływa na ogólną kondycję firmy.