doradca podatkowy

Każdy obywatel kraju ma obowiązek płacić podatki. Niestety, prawo podatkowe jest na tyle skomplikowane, że każdy, kto nie interesuje się tą kwestią na bieżąco, bardzo szybko się w gąszczu przepisów. Właśnie w takich przypadkach przyda się pomoc doradcy podatkowego.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to, najprościej rzecz ujmując, osoba specjalizująca się w prawie podatkowym, której praca polega na udzielaniu pomocy z tego zakresu osobom prawnym i fizycznym, czyli zarówno przedsiębiorstwom, jak i zwykłym podatnikom. Zawód doradcy prawnego regulowany jest ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradcami podatkowymi mogą zostać adwokaci, radcy prawni oraz osoby fizyczne i prawne, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Kiedy zwrócić się do doradcy podatkowego?

Prawo podatkowe jest na tyle skomplikowane, że bez odpowiedniej wiedzy bardzo łatwo się w nim pogubić. Jednak nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z obowiązku płacenia podatków – w naszym interesie leży, by podczas wypełniania formularzy i obliczania kwot należnych podatków nie popełnić żadnych błędów. Doradca podatkowy jest odpowiednią osobą do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące prawa podatkowego i związanych z tym czynnościami formalnymi. Jednak jego zakres obowiązków nie ogranicza się jedynie do tego. Do jego pozostałych zadań należy:

  • Udzielanie porad i opinii z zakresu zobowiązań podatkowych
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji lub udzielanie pomocy w tym zakresie.
  • Sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie.
  • Reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej

Doradca podatkowy jest zatem odpowiednią osobą, by udzielić nam pomocy we wszystkich dotyczących podatków problemach.

Jak wybrać doradcę prawnego?

Wykwalifikowany doradca prawny powinien posiadać szeroką wiedzę na temat prawa finansowego oraz w innych dziedzinach prawa. Ze względu na zmienność przepisów powinien również na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje. Nade wszystko powinien jednak posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu. Zanim skorzystamy z pomocy doradcy, koniecznie sprawdźmy, czy jego nazwisko widnieje na liście Krajowej Rady Doradców Prawnych. Jest to ważne, ponieważ osoba nie znajdująca się w tym rejestrze nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w momencie gdy, kierując się jej zaleceniami, popełnimy błędy w rozliczeniach, nie jest również zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa podatkowego znajdziemy między innymi w ofercie Biura Rachunkowo-Księgowego Plus.