Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od jej rodzaju, wymaga odpowiedniej opieki prawnej. Aby była ona sprawowana adekwatnie do potrzeb przedsiębiorstwa oraz na najwyższym poziomie – pomocy prawnej dla firm udzielać muszą doświadczeni specjaliści. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie kwestie obejmuje taka prawna obsługa i jak ona wygląda w praktyce.

Pomoc prawna dla firm – kto i dla kogo

Z obsługi prawnej korzystają tak mniejsze przedsiębiorstwa, jak i duże spółki handlowe czy grupy kapitałowe. Pomocy prawnej dla firm powinni zaś udzielać fachowcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą oraz długoletnim doświadczeniem.

Wybierając specjalistów, należy także zwrócić uwagę na zakres oferowanych przez nich usług. Najlepiej jest bowiem wybrać kompleksowe rozwiązanie, jakim jest obsługa prawna, obejmująca kwestie związane z bieżącą działalnością firmy oraz zewnętrzną reprezentacją biznesu w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Obecnie na rynku istnieją firmy, które oferują szeroki wachlarz usług – od księgowych po prawne. Dzięki temu mogą one zapewniać swoim klientom kompleksową opiekę nad ich firmami. Przedsiębiorcy zaś, decydując się na usługi takiej firmy, mogą mieć pewność, że znajdą pomoc w przypadku trudności w różnych obszarach swoich działań.

Usługi prawne dla przedsiębiorstw

Jakie usługi wchodzą w zakres kompleksowej opieki prawnej firmy?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy naszego rozmówcę, specjalistę z firmy Marshal Lion w Warszawie, która udziela pomocy prawnej firmom:

W ramach prawnej obsługi przedsiębiorstw nasi eksperci wspierają klientów przy opracowywaniu projektów umów, sporządzaniu aktów wewnętrznych organów statutowych takich jak np. uchwały czy pełnomocnictwa oraz opinie prawne. Nasi radcy prawni oferują także pomoc w kwestiach, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa i obejmują zarówno przedmiot jej działalności, jak i relacje pracownicze czy uczestnictwo firmy w postępowaniach przed sądem oraz innymi organami administracji publicznej. Ponadto łącząc kompetencje z zakresu prawa i księgowości, mamy możliwość świadczenia kompleksowych usług doradczych przy tworzeniu i przekształcaniu przedsiębiorstw oraz w procesach ich fuzji i przejęć.

Obsługa prawna korporacyjna

W przypadku pomocy prawnej dla korporacji możemy mówić o czterech podstawowych dziedzinach takich jak: prawo handlowe, cywilne, administracyjne oraz prawo pracy.

W ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego specjaliści m.in. udzielają pomocy przy tworzeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, przygotowują opinie dla osób, które zarządzają podmiotami prawa handlowego, a także przygotowują i prowadzą Zgromadzenia Wspólników czy posiedzenia kolegialnych organów spółek. Zajmują się również prowadzeniem działań na rzecz optymalizacji funkcjonowania spółek.

W zakresie prawa cywilnego fachowcy wspierają przy takich działaniach jak: przygotowywanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów handlowych oraz negocjacje transakcji czy opiniowanie umów kredytowych i ustanawianie zabezpieczeń zaciąganych pożyczek. Ponadto zajmują się kwestiami windykacji należności oraz monitoringiem ich spłat.

W obszarze działań prawa administracyjnego z kolei specjaliści reprezentują swoich klientów przed organami administracji publicznej, sporządzają opinie prawnych, a także przygotowują pisma oraz wnioski, kierowane do różnych organów administracji publicznej.

Wreszcie, w zakresie prawa pracy, fachowcy skutecznie zajmują się przygotowywaniem i opiniowaniem regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania. Szybko, sprawnie, a co najważniejsze zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, rozwiązują stosunki pracy oraz kwestie pracowniczych sporów sądowych, zwolnień grupowych czy przenoszenia pracowników. W ich kompetencjach leży również wydawanie potrzebnych opinii z zakresu prawa pracy.