Tłumaczenia uwierzytelniające są niezbędne, kiedy trzeba przedstawić dokumenty w sądzie lub dowolnym urzędzie w celu załatwienia sprawy formalnej. Nie każdy korzystający z takich usług ma świadomość, że wybór odpowiedniego tłumacza może mieć kluczowe znaczenie dla uznania takich dokumentów za ważne.

Czym jest uwierzytelnianie dokumentów?

Z uwierzytelnianiem informacji każdy spotkał się zapewne przynajmniej raz w życiu. Składając ksero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa zazwyczaj trzeba uzyskać na jego kopii pieczątkę i podpis urzędnika, który poświadczy zgodność z oryginałem. Takie praktyki mają na celu wyeliminowanie prób podrabiania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści. Przed prawem odpowiada zarówno osoba składająca fałszywą kopię, jak i ta, która ją poświadczyła.

W przypadku tłumaczeń potocznie określanych jako przysięgłe uwierzytelnienie ma na celu nie tylko poświadczenie wierności tłumaczenia, ale też jest formą urzędowego potwierdzenia zgodności dokumentu z oryginałem. Oznacza to, że tłumacz może ponieść takie same konsekwencje, jak każdy inny urzędnik składający nieprawdziwe oświadczenie. Istotne jest, że te uwarunkowania stanowią odniesienie do polskiego prawa zawartego w Kodeksie karnym i w związku z tym nie mają zastosowania poza granicami kraju.

Polskie tłumaczenie przysięgłe za granicą

Przygotowując dokumenty przed wyjazdem do innego państwa, warto zastanowić się, gdzie będą one przedstawiane i na jaki użytek są tłumaczone. W rzeczywistości bowiem wiele krajów nie uznaje uwierzytelnienia dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego, a przedstawiony dokument nie ma wartości prawnej. Konieczne jest wówczas poszukiwanie tłumacza na miejscu, ponowne zlecanie przekładu i uwierzytelnienia oraz ponoszenie dodatkowych kosztów. Nie wszystkie kraje stosują taką politykę, bowiem np. wykonane w Polsce przysięgłe tłumaczenia akceptuje się w niektórych landach niemieckich, podczas gdy w Holandii lub Belgii wymagany jest tłumacz zaprzysiężony w tych krajach. Biorąc pod uwagę brak jednolitych przepisów unijnych oraz dowolność interpretacji przez poszczególne władze, wyjeżdżając poza granice, najlepiej zabezpieczyć się i skorzystać z usług właściwego tłumacza przysięgłego. Pamiętać przy tym warto, że nie ma obowiązku potwierdzania uwierzytelnienia w jakiejkolwiek ambasadzie.