Spory, które muszą być rozstrzygane w sądzie, kontakty z prawnikami i batalie na paragrafy nie są ulubionym zajęciem Polaków. Powodów jest oczywiście kilka. Pierwszym z nich jest sama natura sporu, która często burzy spokój wewnętrzny zainteresowanych stron, ale także bywa, że sądowe rozstrzygnięcie sprawy pociąga za sobą wiele przykrych konsekwencji. Trudno w sądzie walczyć samemu o swoje prawa, czy też bronić swojego dobrego imienia, trzeba korzystać z usług prawników.

Sam kontakt z kancelarią prawną nie jest problemem, ale już wynagrodzenie, które należy się prawnikowi może stanowić ogromne wyzwanie lub wręcz barierę nie do pokonania. Usługi prawne: adwokackie, czy radcowskie to zwykle spory wydatek, na który często nie można sobie pozwolić. Stąd wiele osób rezygnuje z wszczęcia postępowania sądowego, świadomie skazując się na poniesienie strat i to zarówno tych moralnych, jak i finansowych.

Poszukaj odpowiedniego prawnika

Dziś kancelarie prawnicze działają w różny sposób. Niektóre nastawione są tylko na klientów dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi, ale coraz więcej prawników decyduje się na obsługę spraw, w których swoje wynagrodzenie mogą oni zabezpieczyć w zupełnie inny sposób.

W końcu jest wiele sporów, w których jedna ze stron może uzyskać korzyści majątkowe i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynagrodzenie prawnika reprezentującego daną stronę było uzależnione od wielkości korzyści, które uda się osiągnąć po zakończeniu postępowania sądowego.

Trzeba przecież zauważyć, że na gruncie podmiotów świadczących usługi prawnicze też panuje konkurencja, tak jak w każdej innej dziedzinie życia. Stąd prawnicy starają się tak podchodzić do swoich klientów, aby korzyść mogły odnosić obie strony, a współpraca opierała się o zasadę win-win. To z pewnością zwiększa dostępność usług prawniczych na rynku oraz daje możliwość dochodzenia swoich praw czy występowania z roszczeniami wielu osobom, które inaczej nie mogłyby sobie pozwolić na założenie sprawy w sądzie.

Success fee – zapłata uzależniona od efektów

Wynagrodzenie prawnika lub kancelarii prawniczej może być ustalone według osiągniętych efektów. Zatem prawnik walcząc w sądzie na przykład o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w czasie wypadku, spowodowanego przez drugą stronę sporu, otrzyma procentowe wynagrodzenie obliczone od wielkości uzyskanej kwoty odszkodowania. Procent ustala się przed przystąpieniem do sądowej batalii w specjalnie przygotowanej umowie o świadczenie usług prawniczych.

Tego typu wynagrodzenie za konkretne efekty pracy prawnika i osiągnięte cele jest niezwykle motywujące dla prawnika, ale także umożliwia niejednokrotnie wniesienie sprawy do sądu przez zainteresowanego, co byłoby często niemożliwe z powodu niewystarczających środków finansowych. Takie rozwiązania stosuje się często w różnych postępowaniach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także w procesach spadkowych.

Dobre kancelarie prawne, takie jak chociażby ta prezentowana na stronie www.kancelaria-szip.pl, ten rodzaj wynagrodzenia stosują także w innych sprawach. Bardzo często na success fee prawnicy umawiają się przy sprawach dotyczących negocjacji kontraktów, przy zakupach akcji lub nieruchomości. Ten rodzaj wynagrodzenia bardzo często stosowany jest na etapie zawierania porozumień z wierzycielami lub w sporach z organami skarbowymi, celnymi lub z ZUS. Dzięki takiej możliwości rozliczania się z kancelarią prawną, znacznie więcej osób może dochodzić swoich praw i odszkodowań.