Sprawy spadkowe są zawsze przykre, ponieważ wiążą się ze śmiercią bliskiej nam na ogół osoby. Dodatkowo spadek to próba więzi rodzinnych. Zdarza się, że dziedziczony majątek staje się przyczyną waśni rodzinnych, które na dobre dzielą np. rodzeństwo. Jakie są zasady dziedziczenia i dochodzenia swoich praw do majątku? Poznaj swoje prawa i korzystaj z nich!

Gdy zmarły nie zostawi testamentu

Śmierć nie zawsze przychodzi spodziewanie. Czasem przerywa życie zbyt wcześnie – na tyle wcześnie, że osoba zmarła nie zdąży za życia pomyśleć o zabezpieczeniu interesów spadkobierców. Zwlekamy z myślą o śmierci i o tym, co po niej, a więc także o testamencie. Co dzieje się w takiej sytuacji z majątkiem po zmarłym?

Gdy nie ma testamentu, do akcji wkracza prawo. Krąg i kolejność spadkobierców wyznacza się według przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. Pierwszeństwo mają małżonek oraz dzieci. Otrzymują oni majątek w częściach równych, z zastrzeżeniem, że małżonek nie może dostać mniej niż jedna czwarta.

Przykładowo: jeżeli prawo do spadku mają małżonek i trójka dzieci, każde z nich otrzymuje po ćwierci majątku. Natomiast w sytuacji, kiedy jedno z dzieci zmarło, ale zostawiło po sobie dwoje potomków, potomkowie dzielą się tą ćwiartką po pół, czyli otrzymują po jednej ósmej całości. W rezultacie jest następująco: małżonek i dwoje dzieci otrzymują po ćwierci majątku, a potomstwo dziecka zmarłego po jednej ósmej.

Gdy spadkodawca zostawił testament

To wszystko, co opisano powyżej, nie ma zastosowania, gdy zmarły zostawił testament. Pierwszeństwo ma bowiem jego wola wyrażona w testamencie. Nawet jeżeli ma on małżonka i dzieci, może pozbawić ich udziału w spadku, a majątek przekazać np. rodzeństwu, przyjacielowi czy organizacji. Aby jednak nikt nie był pokrzywdzony, prawo przewiduje tzw. zachowek dla spadkobierców ustawowych, nawet wówczas, gdy zmarły nie wyraził woli pozostawienia im czegokolwiek.

Jeżeli sprawa spadkowa zaczyna się komplikować, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa, a czasem nawet reprezentacji naszych interesów przed sądem. Usługi takie świadczą www.adwokaci.gdansk.pl.