Niejednokrotnie zdarza się, że z decyzję urzędu skarbowego trudno zaakceptować. Złożoność prawa podatkowego sprzyja rozbieżnościom w interpretacjach, toteż każda ze stron: podatnik – organ skarbowy, dąży do uzyskania najlepszych dla siebie rozwiązań. Jednocześnie zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu.

Podatnik, który nie zgadza się z urzędem skarbowym, ma prawo odwoływać się od jego decyzji – mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk. Statystyki prowadzone przez sądy administracyjne dowodzą, że coraz więcej Polaków podejmuje się formalnego sporu z urzędami skarbowymi, bardzo często z pozytywnym skutkiem.

Uzupełnienie, sprostowanie i odwołanie

Jeżeli podatnik kwestionuje decyzję organu podatkowego, może skorzystać z rozmaitych metod dochodzenia swojej racji i ochrony swoich interesów.

Jedną z możliwości jest zgłoszenie żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji urzędu. Takie działanie wskazane jest np. w sytuacji, gdy podejrzewa się błąd lub niedopatrzenie ze strony urzędu na niekorzyść podatnika, a także jeżeli w decyzji urzędu nie umieszczono informacji o możliwości odwoływania się do organu drugiej instancji.

W sytuacjach, w których złożenie żądania sprostowania lub uzupełnienia decyzji jest niemożliwe, podatnikowi wciąż pozostaje trzecia możliwość – odwołanie od decyzji organu podatkowego.

O czym należy pamiętać prowadząc spór z urzędem

W sporach z urzędem skarbowym najistotniejszą kwestią jest dbałość o odpowiedni tryb postępowania, a także uważne przestrzeganie terminów składania wniosków i odwołań. Bardzo pomocne może też uzyskanie interpretacji indywidualnej.

W praktyce dochodzenie swoich racji w sporze z urzędem skarbowym jest procesem niezwykle złożonym, trudnym i czasochłonnym, dlatego najlepszym sposobem na zwiększenie swoich szans i skuteczną ochronę interesów jest skorzystanie z pomocy specjalisty z zakresu prawa podatkowego.