Zawód prawnika w Polsce wciąż zaliczany jest do prestiżowych, jednak niewątpliwie istnieje też druga strona medalu. Przez wiele osób adwokat, który występuje jako obrońca oskarżonych, zwłaszcza w sprawach karnych, postrzegany jest jako człowiek pozbawiony skrupułów i moralności. Czy rzeczywiście tak jest? Czy adwokaci nie powinni bronić osób, które wydają się w oczywisty sposób winne zarzucanych im czynów przestępczych?

Na czym polega praca adwokata?

Najważniejszym zadaniem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej, m.in. przez udzielanie porad, sporządzanie opinii, przygotowanie projektów aktów prawnych i reprezentację klientów przed sądami oraz urzędami. Aby móc wykonywać pracę w zawodzie adwokata, trzeba ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć aplikację adwokacką i uzyskać wpis na listę okręgowej rady adwokackiej.

W codziennej pracy adwokat musi zawsze postępować zgodnie Regulaminem Wykonywania Zawodu Adwokata i Kodeksem Etyki Adwokackiej. Te dokumenty nakładają na adwokata konkretne obowiązki względem swoich klientów i zapobiegają ewentualności uchybień, które mogłyby zaszkodzić reprezentowanej osobie.

W naturze człowieka leży szybkie ocenianie innych osób i ich czynów. Największe emocje niewątpliwie budzą sprawy z zakresu prawa karnego, w których mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko mieniu i życiu. W takich sytuacjach pokusa szybkiego wskazania i ukarania winnego jest bardzo duża. Nie wolno nam jednak zapominać, że każdy człowiek zasługuje na uczciwy proces i dostęp do pomocy prawnej. Przesądzanie o czyjejś winie z góry byłoby działaniem niemoralnym – zauważa ekspert krakowskiej Kancelarii Adwokackiej adw. Piotr Wojtaszak.

Adwokat w postępowaniu karnym

Adwokat w sprawach karnych może występować w charakterze obrońcy oskarżonego lub reprezentować pokrzywdzonego. Jego obecność wskazana jest na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i później, podczas procesu sądowego.

Podstawowym celem adwokata w postępowaniu karnym jest udowodnienie braku popełnienia przestępstwa przez oskarżonego. W sytuacji, gdy wina oskarżonego jest jednoznacznie udowodniona, adwokat stara się uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok dla swojego klienta.

Adwokat jest też potrzebny w sprawach dotyczących zastosowania detencji sądowej, czyli przymusowego umieszczania osoby w zakładzie psychiatrycznym. Niektóre kancelarie specjalizują się w reprezentacji klientów w sprawach o zastosowanie środków zabezpieczających, takich jak terapia bądź areszt.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, adwokat może również reprezentować pokrzywdzonych w sprawach karnych. W takich sytuacjach adwokat zajmuje się m.in. przygotowaniem zawiadomień o ściganie, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynienia, a także występuje w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych przed sądem.