Zawód adwokata należy do jednych z najbardziej wymagających. Ze szczególnie trudnymi zadaniami spotykają się specjaliści od prawa karnego. Podczas procesów, w których sprawa toczy się o wolność człowieka, pojawiają się duże emocje i niekiedy trudno jest ocenić, co jest prawdą, a co nie. Rola adwokata w postępowaniu karnym jest więc szczególna – zarówno wtedy, kiedy pracuje dla pokrzywdzonego, jak i oskarżonego.

Specyfika prawa karnego

Udział w postępowaniu karnym każdorazowo wiąże się dla adwokata z pewnym wyzwaniem. Procesy, w których na szalę kładziona jest ludzka wolność, są szczególnie trudne, a przede wszystkim – emocjonalne. By jednak dobrze wykonać swoją pracę, adwokat zawsze musi zachowywać pełen profesjonalizm i nie ulegać swoim uczuciom – uważa ekspert z Kancelarii Adwokackiej Tomasza Polaczy.

Rola adwokata w postępowaniu karnym jest szczególnie istotna. W dużej mierze to właśnie od niego zależy, jak potoczy się dana sprawa. Będąc obrońcą oskarżonego, adwokat powinien zrobić wszystko, by udowodnić, że jego klient jest niewinny (o ile rzeczywiście tak było). Jeśli jednak są dowody na popełnienie czynu karnego, to stara się on w taki sposób bronić oskarżonego, by kara, którą otrzyma, była jak najmniejsza. Jeśli adwokat występuje w roli obrońcy strony pokrzywdzonej, to także dąży do tego, by działać na korzyść swojego klienta, w tym przypadku – udowodnić faktyczność omawianego czynu karnego.

Zakres usług adwokata

Chcąc skorzystać z usług kancelarii adwokackiej, warto wiedzieć, czego dokładnie możemy oczekiwać jako klienci. Zakres czynności wykonywanych przez prawnika jest w pewnym stopniu ograniczony, ale trzeba przyznać, że adwokaci mogą pomóc w bardzo wielu kwestiach w postępowaniu karnym. Oferta profesjonalnych kancelarii prawnych w zakresie spraw dotyczących prawa karnego jest zazwyczaj następująca:

  • udział we wszczętym postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona w postępowaniu sądowym,
  • pełnienie roli pełnomocnika pokrzywdzonego,
  • pełnienie roli oskarżyciela posiłkowego,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu wykonawczym,
  • przygotowywanie aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie oskarżycieli w postępowaniu karnym.

Zakres usług kancelarii prawnych jest naprawdę szeroki. Adwokaci pełnią dużą rolę w postępowaniu karnym. Pomagają w opracowywaniu pism procesowych czy zażaleń, apelacji i kasacji. Co ważne, adwokaci są reprezentantami swoich klientów, czyli biorą udział w przesłuchaniach i występują przed organami ścigania oraz prokuraturą jako pełnomocnicy. Głównym zadaniem każdego prawnika jest dbanie o interesy swojego klienta.