transport

Zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy podlega określonym w prawie zasadom, odnoszącym się szczegółowo do wszelkich aspektów prowadzenia takiej działalności. To ważne, ponieważ gwarantuje wszystkim firmom na rynku te same reguły, co zwiększa konkurencyjność. Lista konwencji, ustaw oraz rozporządzeń jest długa, jednak ze względu na wysokie kary za niestosowanie się do przepisów prawa, koniecznie trzeba ją poznać. 

Służbą zajmującą się w Polsce kontrolą przestrzegania prawa dotyczącego transportu lądowego jest Inspektorat Transportu Drogowego (ITD). Może on sprawdzić nie tylko kierowcę oraz samochód, którym się porusza, ale także dokonać kontroli w siedzibie firmy transportowej. Poniżej przedstawiono najważniejsze akty prawa krajowego i  międzynarodowego.

Regulacje międzynarodowe

Przewozy między krajami stanowią coraz częściej podstawę działalności wielu polskich przedsiębiorstw, które z powodzeniem konkurują z firmami z całego świata. Podstawowym aktem prawnym jest Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CRM), regulująca kwestie odpowiedzialności przewoźnika oraz dokumenty niezbędne do transportu towarów. Dodatkowo zastosowanie ma także Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej, którą stosuje się w przypadku przewozów między jej sygnatariuszami. Wszelkie kwestie techniczne, regulacje dotyczące dostępu i wykonywania zawodu przewoźnika, czas pracy kierowców i niezbędne przerwy są z kolei określone w  różnych rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Jak widać, zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami jest czasochłonne, a ewentualne błędy mogą słono kosztować każdego przedsiębiorcę. Dlatego w przypadku transportu towarów warto skorzystać z pomocy specjalistycznej firmy, takiej jak Atak Logistik ze Szczecina. Zyskamy w ten sposób pewność, że produkty dotrą do odbiorców bezpiecznie, na czas oraz w zgodzie z przepisami prawa międzynarodowego.

Regulacje krajowe

Podstawowymi aktami prawa regulującymi transport lądowy w Polsce są ustawy, między innymi Ustawa o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o czasie pracy kierowców, a także Prawo przewozowe. Każda z nich zawiera niezbędne regulacje dla firm spedycyjnych. Transport krajowy musi odbywać się w zgodzie z przepisami w nich zawartymi. Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego niezbędne jest postępowanie w sposób zgodny z przepisami, w innym wypadku przedsiębiorca może narazić się na wysokie mandaty i grzywny, a także otrzymać zakaz kontynuowania działalności firmy.