konserwacja-dzwigow-osobowych

Przeprowadzanie regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych jest gwarantem sprawnego działania i bezpieczeństwa korzystania z wind osobowych. Dzięki wykonywaniu tego typu działań, możliwe jest wykrycie w porę wszelkich usterek i nieprawidłowości. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu.

Jak często należy dokonywać przeglądu windy?

Jak często należy wykonywać prace konserwatorskie oraz to jaki podmiot powinien takie prace wykonywać, dokładnie określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 X 2003 r. Rozporządzenie to dotyczy warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Według przepisów osobą odpowiedzialną za wykonywanie tego typu prac jest posiadający odpowiednie uprawnienia konserwator. Wszystkie prowadzone działania powinny być w odpowiedni sposób udokumentowane. Przynajmniej raz w miesiącu każda winda powinna być poddana przeglądowi technicznemu. W trakcie takiego przeglądu powinno się także przeprowadzić podstawowe prace konserwacyjne, które obejmują m.in. smarowanie oraz regulację wszystkich komponentów. Drugim elementem kompleksowych przeglądów wind osobowych jest wykonywana co najmniej raz na pół oku generalna rewizja.

Przepisy określają również częstotliwość badań prowadzonych przez specjalistę posiadającego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Takie badanie powinno być wykonywane co najmniej raz w roku. W trakcie przeglądu UDT dokładnie sprawdzane są wszystkie elementy bezpieczeństwa urządzenia. Po pozytywnym zakończeniu badania, zostaje ono uwiecznione w kabinie windy za pomocą specjalnej naklejki, na której wskazana jest data kolejnego badania. W przypadku negatywnego wyniku badania, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich prac naprawczych i konserwatorskich, w ustalonym przez osobę przeprowadzającą badanie terminie.

Jak wybrać odpowiedniego konserwatora?

W przypadku windy, będącej na okresie gwarancyjnym, najlepiej jest korzystać z usług wykonawcy. Takie rozwiązanie jest najtańsze i pozwala uniknąć sytuacji, w której nasza gwarancja będzie kwestionowana.

Co innego jeżeli okres gwarancyjny już się zakończył. Wtedy możemy już bez problemu skorzystać z usług innej firmy specjalizującej się w przeprowadzaniu tego typu usług konserwacyjnych. Jedną z najbardziej cenionych firm na rynku, jest działająca na terenie Warszawy oraz całego województwa mazowieckiego firma El-Dźwig. Firma ta prowadzi również, działające 24 godziny na dobę, pogotowie dźwigowe.