Chociaż wielu ludziom obsługa prawna firm kojarzy się jedynie z umowami oraz kontaktami przedsiębiorcy z urzędami, jest ona znacznie szersza i wchodzi nieraz na obszary prawa, o których zazwyczaj w kontekście biznesu się nie myśli.

Jedno z większych znaczeń ma karnoprawna obsługa firm. Praktycznie każdy przedsiębiorca działa w przekonaniu, że prawnokarne konsekwencje nie mogą go dosięgnąć w związku prowadzoną działalnością. Każdy dokłada przecież wszelkich starań, by prowadzone przez niego interesy w świetle prawa były nienaganne. Niestety rzeczywistość często jest różna od takich założeń. Często wystarczy niepewne pod względem prawnym zachowanie kontrahenta by ściągnąć na siebie podejrzenia a pod rządami nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (aktualnie jeszcze w fazie projektu) odpowiedzialność karnoprawna przedsiębiorcy będzie jeszcze bardziej rozszerzona. Odpowiedzią na wszelkie problemy związane z prawem karnym w przedsiębiorstwie może być dobry adwokat.

Adwokat w przedsiębiorstwie 

Usługi prawne świadczone przez adwokata w spółce mogą być nieocenione. Jako specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego i prawa karnego może uczulić przedsiębiorca na wszelkie niepożądane działania, które mogą stać się obiektem zainteresowania organów ścigania. Działający przedsiębiorca powinien mieć świadomość czym są przestępstwa gospodarcze i jakie są ich znamiona. Niestety lektura przepisów przez osobę nieznającą się na prawie może nie wystarczać. Często bywa tak, że dopiero gdy adwokat wyjaśni treść przepisów, przedsiębiorca dowiaduje się czego nie powinien robić.

Adwokat działający w spółce może ocenić też wszelkiego rodzaju procedury wewnętrzne firmy oraz wzorce zachowania. Niektóre z nich mogą być skonstruowane wadliwie, przez co mogą narażać określone osoby na odpowiedzialność karną. Adwokat może oceniać też różnego rodzaju strategiczne działania spółki oraz weryfikować kontrahentów pod względem prawnokarnym.

Działanie jako oskarżyciel

Adwokaci bardzo często reprezentują spółki jako oskarżyciele posiłkowi oraz subsydiarni. Wystąpienie z oskarżeniem pozwala bowiem często uzyskać dowody przydatne w postępowaniu cywilnym oraz uzyskać wcześniej część odszkodowania. Jednakże trzeba mieć świadomość, że najskuteczniejszą obronę zapewnią adwokaci będący specjalistami w prawie karnym gospodarczym.