Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej bądź po prostu takie, które chcą się skonsultować na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa, chętnie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg korzyści, główną z nich jest pewność, że zyskaliśmy rzetelną informację na temat interesującego nas zagadnienia. Co dokładnie wchodzi w zakres pomocy prawnej i w jakich sytuacjach warto z niej skorzystać?

Usługi w zakresie pomocy prawnej

Zakres pomocy prawnej jest bardzo szeroki, obejmuje dużą liczbę usług. Na wsparcie prawne mogą więc liczyć wszystkie osoby, które chcą się skonsultować na temat danej sprawy. Pomoc prawna może dotyczyć wielu gałęzi prawa, między innymi prawa karnego, administracyjnego czy cywilnego – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Adwokackiej Krakowiński w Łodzi.

Udzielaniem pomocy prawnej zajmują się adwokaci i radcy prawni.. To, w jakim zakresie pomagają, zależy od rodzaju spraw, którymi na co dzień się zajmują. W każdym razie osoby potrzebujące prawnego wsparcia mają możliwość znalezienia takiego specjalisty, które może im pomóc w sprawie dotyczącej między innymi takich gałęzi prawa jak:

  • prawo pracy,
  • prawo rodzinne,
  • prawo administracyjne,
  • prawo cywilne,
  • prawo karne

Specjaliści zajmują się zarówno sprawami osób prywatnych, jak i obsługą prawną firm. Zakres wsparcia zależy od oferty danego adwokata i radcy prawnego. W każdym razie, decydując się na skorzystanie z pomocy prawnej, można oczekiwać, że specjalista szczegółowo zapozna się z dokumentami dotyczącymi danej sprawy, po czym dokona ich analizy i zaproponuje, jakie kroki należy podjąć, by jak najlepiej rozwiązać problem. Co istotne, osoby udzielające pomocy prawnej tłumaczą klientowi, co dokładnie może wynikać z danego postępowania, jakich konsekwencji można się spodziewać. Eksperci informują klientów o przepisach, a także prawach i obowiązkach, które im przysługują. Dzięki temu osoby korzystające z pomocy lepiej rozumieją swoją sytuację (bądź sytuację bliskiej osoby, na przykład kogoś z rodziny). Głównym celem zaczerpnięcia porad natury prawnej jest dokładne poznanie i zrozumienie danego problemu dotyczącego przepisów prawa oraz zyskanie profesjonalnej opieki nad sprawą.

Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Z pomocy prawnej dobrze skorzystać wtedy, kiedy mamy problem bezpośrednio związany z powszechnie obowiązującym prawem.  Z pomocy tej warto też korzystać wtedy, kiedy potrzebujemy jedynie doradztwa prawnego. Kiedy czegoś nie rozumiemy, co ma bezpośredni związek z prawem, dobrze zaczerpnąć porady u specjalisty. W ramach pomocy prawnej można także liczyć na zaopiniowanie umów czy zastępstwo procesowe. Są to jednak jedne z licznych usług, które świadczą nasi eksperci.