Podatek VAT

Powszechny podatek obrotowy, czyli podatek VAT (podatek od towarów i usług) płaci każdy. Doliczany jest on do każdego towaru oraz usługi, dlatego nazywany jest też podatkiem od wartości dodanej. W szczególności wiedzę na jego temat powinni zgłębić przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do odprowadzania podatku od towarów i usług po przekroczeniu ustalonej kwoty obrotu rocznego.

Co podlega opodatkowaniu VAT?

Opodatkowaniu VAT podlegają towary oraz usługi. Podatek ten stosuje się m.in. w przypadku:

  • dostawców różnych towarów
  • usługodawców,
  • dostawy towarów na terenie UE,
  • krajowego importu oraz eksportu,
  • zakupu różnych towarów na terenie UE,
  • transferu bonu jednego przeznaczenia, który także uznawany jest za świadczenie usług lub dostawę towaru.

W Polsce obowiązuje kilka stawek podatku VAT, którymi objęte są poszczególne towary i usługi. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Podatnicy mogą także skorzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 8% i 5% oraz stawki VAT 0%.

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą opłacać podatek VAT?

Podatkiem VAT objęte są m.in. samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Jednak podatku od towarów i usług nie muszą opłacać wszyscy przedsiębiorcy. Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia z podatku VAT, czyli:

  • zwolnienie podmiotowe, które związane jest z wysokością rocznych obrotów z działalności,
  • zwolnienie przedmiotowe, które zwiane jest z prowadzoną działalnością.

Zwolnieniu podmiotowemu podlegają przedsiębiorcy, których obroty w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 200 000 zł. Przekroczenie tej kwoty oznacza konieczność opłacania podatku od towarów i usług, czyli stania się czynnym płatnikiem VAT. Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła tej kwoty, mogą zdecydować się na opłacanie podatku VAT, wybierając tzw. metodę kasową – wyjaśnia ekspert z Biura Rachunkowego „Atoran” z Poznania.

Warto jednak wiedzieć, że kwota sprzedaży uzyskana przez podatnika nie uwzględnia kwoty podatku. Istnieją też wyjątki od ustawy, dlatego każdy przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować obowiązujące przepisy, by ostatecznie uniknąć błędów podatkowych i związanych z nimi konsekwencji karno-skarbowych. Niestety, przepisy dotyczące VAT-u zmieniają się dość dynamicznie i wymagają złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych oraz przestrzegania terminów płatności podatku, dlatego, by uniknąć kar, wielu przedsiębiorców korzysta z usług dobrych biur rachunkowych, które pomagają w rozliczeniu podatku VAT.

Czym różnią się od siebie rodzaje podatku VAT?

Wyróżniamy dwa rodzaje podatku VAT – należny i naliczony. W przypadku VAT-u należnego mamy do czynienia z kwotą zobowiązania względem urzędu skarbowego, która związana jest z kwotą wystawionej przez przedsiębiorcę faktury – jest to podatek od sprzedaży. VAT naliczony to podatek związany z zakupem, który dotyczy nabywców produktów i usług, a jego kwota może obniżyć należny podatek VAT. Korzystając ze zwolnienia podmiotowego, przedsiębiorca nie opłaca VAT-u należnego oraz nie może odliczyć VAT-u naliczonego.