upadlosc konsumencka osoby fizycznej adwokat

Wiele osób kojarzy upadłość z bankructwem dużych firm czy przedsiębiorstw. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że konsument również może ogłosić upadłość. Od strony formalnej nie jest to trudne, jednak wymaga od dłużnika zaangażowania w sprawę. Mimo wszystko warto zainteresować się taką możliwością, ponieważ pozwala ona na spłatę długów w tempie odpowiednim dla dłużnika.

Jakie są wymogi formalne dotyczące wniosku o upadłość?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej nie jest wszczynane z urzędu. Może nastąpić tylko na wniosek strony. Często jednak dłużnicy nie zdają sobie sprawy, jakie stoją przed nimi możliwości. Tymczasem ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przyczynić się nawet do całkowitego oddłużenia. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie pracownika Kancelarii Prawnej Krzysztofa Bilskiego:

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba, która nie posiada statusu przedsiębiorcy i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Dzięki orzeczonej upadłości dłużnik może powoli i systematycznie spłacać swoje zadłużenie w taki sposób, aby stopniowo następowało oddłużenie. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które posiadają wielu wierzycieli. Dzięki temu nie muszą ich wszystkich spłacać jednocześnie.

Wierzyciele również o wiele przychylniej rozkładają długi na raty bądź umarzają część odsetek dłużnikom, których status prawny jest w ten sposób uregulowany.

Kiedy dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która spełnia określone warunki. Podstawowym warunkiem jest niewypłacalność, co oznacza, że osoba traci zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. Ważne jest również to, że niewypłacalność musi nastąpić z niezawinionych powodów. Krótko mówiąc, problemy finansowe dłużnika nie mogą być spowodowane rażącym niedbalstwem z jego strony lub umyślnym działaniem. Do niezawinionych powodów możemy z kolei zaliczyć chorobę lub utratę pracy z winy pracodawcy (przy czym dłużnik powinien pozostawać osobą aktywnie szukającą nowej pracy). W razie wątpliwości, czy istnieją wystarczające przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd, warto skorzystać z porady prawnej w tym zakresie. Radca prawny indywidualnie oceni sytuację i stwierdzi, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej od strony formalnej jest możliwe.

Jednakże nawet po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bardzo ważne jest regularne spłacanie zobowiązań. Jeśli bowiem w przyszłości zaszłaby potrzeba ponownego ogłoszenia upadłości, nie będzie to już tak oczywiste, nawet w przypadku spełnienia powyższych przesłanek. Sąd odrzuci wniosek o przeprowadzenie procedury upadłościowej, jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat upadłość była już orzekana.