Zalane pole uprawne

Powódź dla rolnika zazwyczaj oznacza straty nie do odrobienia w danym sezonie, a niejednokrotnie szkody są tak wielkie, że ujemny bilans ciągnie się również przez następne lata. Zwykle z powodu powodzi osoby posiadające gospodarstwo rolne otrzymują zapomogi, jednak nie są zazwyczaj sumy adekwatne do faktycznych zniszczeń. Dlatego każdy rolnik powinien posiadać polisę, która chroniłaby jego interesy w przypadku klęski żywiołowej.

Jak uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie?

Przeważnie bywa tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie są skłonne wypłacać odszkodowań, które całkowicie pokrywają szkody wyrządzone przez powódź. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zwykle problem powodziowy dotyczy większej liczby osób w takim samym czasie i na tym samym terenie. Dlatego warto w takim przypadku powierzyć sprawę profesjonalistom z biura odszkodowań.

Tak o tym mówi specjalista z biura MERITUM, które zajmuje się problemami dotyczącymi wypłat odszkodowań: – Powódź bywa zdarzeniem, które może pozbawić rolnika praktycznie wszystkiego. Nasze biuro odszkodowań istnieje po to, żeby zapewnić swym klientom bezpieczeństwo właśnie w takich przypadkach. Pomagamy w ocenie rozmiarów zniszczeń, zawiadamiany odpowiednie podmioty i przystępujemy do czynności prowadzących do uzyskania odpowiedniego odszkodowania.

Od kogo rolnik może żądać odszkodowania za szkody spowodowane powodzią?

Pierwszą instytucją, od której właściciel gospodarstwa rolnego może żądać odszkodowania z tytułu strat spowodowanych powodzią jest ubezpieczyciel, który wystawił polisę. Odszkodowanie będzie przyznane pod warunkiem, że w treści tego dokumentu jest mowa o takim typie ubezpieczenia. Jeśli rolnik jest Ubezpieczony na wypadek tego typu zdarzeń ewentualne problemy mogą dotyczyć tylko wysokości świadczenia.

Rolnik może również wystąpić o odszkodowanie z tytułu tak zwanego poniesienia szkody we wspólnym interesie. Dzieje się tak na przykład w momencie, gdy gmina lub wojsko dokonuje przerwania wałów przeciwpowodziowych, żeby ocalić większe miasto, a zalane zostają pola uprawne.

Właściciel zalanego pola uprawnego może również wystąpić o odszkodowanie do gminy lub skarbu państwa, ale tylko w takim przypadku, gdy władze samorządowe drastycznie zaniedbały swoje obowiązki związane z przeciwdziałaniem skutkom powodzi.

Pierwsze czynności po wystąpieniu szkody

Powódź bywa bardzo dramatycznym przeżyciem, ale zaraz po ustaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa, warto przeprowadzić pewne czynności, które pomogą w uzyskaniu odpowiednich informacji dla ubezpieczyciela lub biura odszkodowań. Chodzi tutaj o uzyskanie protokołu zdarzenia od służb ratowniczych i przygotowanie bilansu wszystkich strat. Należy także zabezpieczyć dokumentację fotograficzną oraz tę potwierdzającą wysokość szkody.